: Bemutatkozik a Tanító c. szakfolyóirat

A Tanító országszerte ismert és kedvelt szakmai folyóirat. Több ezer tanító és tanár napi munkáját, ön-és továbbképzését segítő nélkülözhetetlen munkaeszköz. Már 50 éve szolgálja a 6-12 éves korosztály oktatásának, nevelésének folyamatos megújulását és egyre jobb eredményekre törekvő pedagógiai gyakorlatát.

A lap olvasóinak tábora sokrétű. Nemcsak a gyakorló tanítók és tanárok használják, hanem mindazok, akiknek érdeklődése és munkája a 6-12 éves korosztály neveléséhez kapcsolódik. Tartalma ugyanis a fejlesztő pedagógusoknak, szabadidő szervezőknek, iskolai könyvtárosoknak, szakértőknek, alsó tagozatért felelős intézményi vezetőknek, pedagógusképzésben, továbbképzésben működő szakembereknek s a képző intézmények hallgatóinak is fontos szakmai információkkal szolgál.

A lapszámok szerzői gyakorló pedagógusok, iskolavezetők, szakértők, tantárgypedagógusok és a neveléstudomány művelői. A lapszerkesztés elsődleges szempontja az osztálytermi folyamatok, a tanítási gyakorlat támogatása, az olvasottak felhasználhatósága a tanítás-tanulás folyamatában. A megjelenő írások között szerepel: óraleírás, ünnepi alkalmakra forgatókönyv, nevelési helyzetek, módszertani eljárások bemutatása, fejlesztő feladatsor, felmérő anyag, projekt leírás, úti beszámoló külföldi tapasztalatokról, szakkönyvismertetés, a szaktudományok újdonságainak bemutatása, oktatáspolitikai tájékoztatás.

A Tanító országos terjesztésű, nagy példányszámú módszertani folyóirat. Évente 10 alkalommal jelenik meg, a tanév minden hónapjának első napjaiban, postai úton jut el az olvasóhoz. Kiadója a SPRINT Kft. 1137 Budapest XIII. kerület, Újpest rakpart 7., A kiadásért felelős: Machos Ferenc ügyvezető igazgató, Felelős szerkesztő: dr. Szilágyi Imréné

29
febr 2012
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 hozzászólás