: Nyelvpedagógia on-line: Working Papers in Language Pedagogy

Öt éves lett a Working Papers in Language Pedagogy (Nyelvpedagógiai Közlemények) című tudományos folyóirat, mely a nyelvpedagógia és az alkalmazott nyelvészet tárgykörében közöl empirikus és elméleti kutatásokról beszámoló tanulmányokat. Az angol nyelvű, referált folyóirat (röviden WoPaLP) évente jelenik meg, az ELTE Nyelvpedagógia Doktori Program gondozásában.

Az on-line kiadvány 2007-ben azzal a céllal jött létre, hogy a program doktorandusz hallgatóinak lehetőséget biztosítson kutatási eredményeik közlésére. Az azóta eltelt fél évtized alatt a WoPaLP szélesebb körben is ismert és a szakma által elismert publikációs fórum lett, melyben a kezdő kutatók mellett, a doktori program oktatói, valamint a programtól független kutatók írásai is helyet kapnak.

A folyóiratban megjelenő tanulmányok, mind tartalmi, mind kutatás-módszertani szempontból jól tükrözik azt a sokszínűséget, amit a nyelvpedagógia és az alkalmazott nyelvészet mint interdiszciplináris tudományágak napjainkban képviselnek. Szövegelemzés, műfajelemzés, interakció elemzés, korpusznyelvészet, pszicho- és szociolingvisztika, fordítástudomány, osztálytermi kutatás – hogy csak a legfontosabb kutatási irányokat említsem – mind képviselteti magát a WoPaLP hasábjain. A különböző megközelítéseket és módszereket alkalmazó cikkekben azonban közös, hogy olyan kutatásokról számolnak be, melyek fókuszában az idegen nyelvek tanulásával, tanításával, különböző műfajokban és regiszterekben való használatával kapcsolatos kérdések állnak.

Ezért a WoPaLP nemcsak a nyelvpedagógia és az alkalmazott nyelvészet iránt érdeklődő kutatók, hanem az idegen nyelvekkel bármi módon kapcsolatba kerülők – tanárok, tanulók, tanárképző szakemberek, tankönyv- és tantervírók, vizsgáztatók – érdeklődésére is számot tartó kiadvány. Az eddig megjelent öt számban olvashatunk ugyanis nyelvtanulókról (pl. nyelvtanuláshoz kapcsolódó képzetek, attitűdök, félelmek, elvárások, igények, motiváció, tanulási és vizsga stratégiák, szóbeli és írásbeli produktumok, hibák); nyelvtanárokról és tanárjelöltekről (pl. motiváció, csoport energia, tanári-tanulói beszéd aránya, innovatív tanárképzési formák, anyanyelvi és nem anyanyelvi tanárok); speciális műfajok, szövegtípusok, és regiszterek sajátosságairól (pl. sajtónyelv, EU szaknyelv, politikai és üzleti szövegek, önéletrajz, motivációs levél); valamint kutatás-módszertani kérdésekről is (pl. kérdőívek, interjú protokollok kidolgozása és validálása, kutatástervezés). A folyóirat legújabb, 2011-es száma pedig egy új rovattal lepte meg olvasóit: a tanulmányokon kívül könyvismertetéseket is tartalmaz. Hat vadonatúj, magyar és angol nyelvű szakkönyv kerül bemutatásra, olyan kurrens témákkal mint dyslexia és nyelvtanulás, tudományos írás, hatékony szövegértés, csoportdinamika, szöveg koherencia és kohézió, s a magyar nyelvoktatás utóbbi két évtizedének története.

A WoPaLP tematikai és módszertani sokszínűsége magas szintű szakmaisággal, formai és nyelvi igényességgel párosul. A nemzetközi tudományos gyakorlatnak megfelelően, minden ide benyújtott tanulmányt anonim bírálatnak vetnek alá, s az írások nyelvhelyességét angol anyanyelvű lektorok is ellenőrzik. A folyóirat minőségét a két szerkesztő, Holló Dorottya és Károly Krisztina, a Nyelvpedagógia Doktori Program oktatóiból álló szerkesztőbizottság, valamint egy programon kívüli, hazai és külföldi szakemberekből álló tanácsadó testület szavatolja. A WoPaLP példaértékű és követendő kezdeményezés, igazi műhely, mely teret biztosít a szakmai párbeszédre kezdő és gyakorlott kutatóknak egyaránt.

A bemutatót Tóth Zsuzsa (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) írta.

29
febr 2012
SZERZŐ
ROVAT Figyelő
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 hozzászólás