: A Pedagógusképzés folyóiratról

A Pedagógusképzés az Óvó- és Tanítóképzők, valamint a Tanárképzők Szövetségének több évtizedes hagyományokkal rendelkező folyóirata, amely 2003-ban jelent meg megújult formájában. Folyóiratunk arra vállalkozott, hogy évente 4 alkalommal juttathassuk el a legfontosabb ismereteket, aktualitásokat a pedagógusképzésben és továbbképzésben munkálkodók több tízezres táborához.

Kinek szól a folyóirat? Minden olyan oktatónak és kutatónak, iskolai tanárnak, aki a pedagógusképzés bármely szintjén tevékenykedik. Számítunk az óvó-, tanító- és tanárképzők figyelmére, oktassanak szaktárgyakat, tantárgypedagógiát, pedagógiát, pszichológiát, szociológiát vagy bármely más tárgyat a tanárjelölteknek, legyenek vezetőtanárok, szakvezetők, mentorok vagy egyéb résztvevői a pedagógusképzés összetett, egységes folyamatának. Szeretnénk érdekes és hasznos információkat, vitafórumot biztosítani oktatóknak, doktoranduszoknak és a pedagógus-továbbképzés résztvevőinek. Egyaránt számítunk az általános és szakmai pedagógusképzés oktatóira. Reményeink szerint, van mondandónk a neveléstudományi kutatók és az oktatáspolitikusok számára is.

Kik írják a lapot? Számítunk mindazokra az oktatókra, kutatókra, tanárokra, doktoranduszokra, egyetemi, főiskolai hallgatókra, akiknek mondanivalójuk van a pedagógusképzés bármely területével, szintjével, elemével kapcsolatosan. Folyóiratunk több rovattal is rendelkezik: az elméleti, empirikus vagy szintetizáló tanulmányok gondozását Golnhofer Erzsébet végzi. Ebben a rovatban a tudományos publikációk minden követelményének megfelelő, lektorált tanulmányokat adunk közre. Eszmecsere rovatunkban, amelyet Kotschy Beáta szerkeszt, a pedagógusképzéssel kapcsolatos aktuális kérdéseket, állásfoglalásokat, nézeteket, koncepciókat közlünk. Így például a 2010. év 1. számában a 2010. április 23-án a Tanárképzők Akadémiája által tartott, a bolognai rendszerbe illeszkedő tanárképzés problémáiról szóló szakmai tanácskozással kapcsolatos előadások, hozzászólások szerkesztett változatát közöltük. A megbeszélés kiinduló pontjául 3 meghívott előadó, Hatvani László, az MTA tanárképzési stratégiáját kidolgozó bizottságának elnöke, Csermely Péter, az államfő által felkért „Bölcsek Tanácsának“ tagja, a „Szárny és teher“ című munkaanyag oktatásfejlesztéssel és ezen belül a tanárképzéssel foglalkozó részének szerzője és Patkós András, a Bolyai Kollégium Baráti Körének elnöke ismertette a véleményét a tanárképzés jelenéről és jövőjéről, elsősorban a Bologna-folyamat szemszögéből. Ezt követően élénk vita alakult ki az akadémia résztvevői között. Ennek a vitának írásban is elküldött anyagát tartalmazza az Eszmecsere rovat. A szerkesztés során változtatás nélkül tártuk az olvasók elé a különböző nézőpontokat, hozzászólásokat. A szakmai vitát nem kívánjuk sem összegezni, sem lezárni, a 2012-ben is aktuális pedagógusképzés átalakulásával kapcsolatos vitaindítókat, elemző írásokat a továbbiakban is szívesen közlünk. Nem kívánunk lemondani a pedagógusképzés műhelyeiből kikerülő tapasztalat-leírásokról, kutatások részleteit, helyi innovációkat bemutató műhelymunkákról sem. Ezeknek a tanulmányoknak a felkutatását, gondozását Kotschy Beáta látja el. Szeretnénk, ha bekapcsolódnánk a pedagógusképzéssel kapcsolatos gondolkodás nemzetközi áramlatába, rendszeresen tájékozódnánk a külföldi gyakorlatról, változásokról, reformokról. Ennek érdekében a Külföld rovatban jelentetünk meg külföldi szerzők tanulmányait egyes országok, egyes intézmények pedagógusképzési gyakorlatáról, összehasonlító elemzések tanulságairól, a pedagóguskutatás és a pedagógusképzés kutatásának új eredményeiről. Számítunk hazai szerzők külföldi tapasztalataira, elemzéseire is. Nyomon követjük majd a külföldi szakirodalom új eredményeit is. Ezt a feladatot Kéri Katalin, Nagy Mária végezte el, jelenleg Keller Magdolna a rovat szerkesztője. Hunyady Györgyné gondozásával 2006-ban új rovat került a folyóiratba, mely a Hatékony pedagógusok címet viseli. Jelentős pedagógus-személyiségekre emlékeznek vissza egykori tanítványaik, s közben megpróbálják megfejteni hatásuk titkait. Vámos Ágnes gondozza a Szemle rovatot, amelyben könyvismertetéseknek, alapos recenzióknak, folyóirat ismertetéseknek kívánunk helyt adni. Elsősorban a pedagógusképzésben használt munkák, írások elemzése történik meg, felhívva a figyelmet a legfrissebb aktuális irodalomra. Hegedűs Judit figyelemmel kísér minden olyan hírt, eseményt, kutatási eredményt, amely a pedagógusképzők számára érdekes lehet, ezeket közzéteszi, s várja minden kollégánktól az ilyen információkat, internetes híreket stb., az olvasókhoz. Munkánkat nagymértékben segíti H. Nagy Anna olvasószerkesztői tevékenysége.

Hogyan helyezkedik el a Pedagógusképzés című folyóirat a szakmai folyóiratok mezőnyében? A négy alkalommal megjelenő folyóirat a pedagógusképzők népes táborának szakmai folyóirata kíván lenni abban az értelemben, hogy a pedagógusképzéssel összefüggő, a pedagógusképzésben munkálkodók számára érdekes, hasznos publikációkat kíván közreadni. Nem tartoznak a folyóirat profiljába a pedagógusképzésben dolgozók szaktudományos publikációi, amelyek nincsenek a pedagógusképzéssel közvetlenül kapcsolatban. Ez tehát folyóiratunk sajátos tematikáját, gyűjtőkörét jelzi, így e sajátos kérdéskör bensőségesebb megvitatására nyílik mód.

Folyóiratunk másik sajátossága a publikációk változatossága lehet. A rendkívül igényes, tudományos publikációk mellett – a két műfajt nem összekeverve, egymással felcserélve – helyt adunk a tapasztalat-leírásoknak, vitáknak, rövid tájékoztatásoknak.

A cikket szerkesztőségünkbe eljuttatta: Hegedűs Judit – ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, A Pedagógusképzés folyóirat szerkesztőségi titkára (hegedus.judit@ppk.elte.hu)

18
szept 2012
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 hozzászólás
CÍMKÉK