: Csákány Antalné emlékezete

Hosszú, hősiesen viselt és rejtegetett betegség következtében elhunyt Csákány Antalné fizikatanár, az ELTE TTK „módszertanosa”, nemzedékek tanára és nemzedékek tanárainak tanára. A természettudományos nevelés korszerűsítése, a progresszív pedagógia szelíd, mindig kedves harcosa volt életében, aktív közéleti ember.

A Magyar Pedagógiai Társaság Általános Iskolai és Gimnáziumi Szakosztályának vezetését kritikus helyzetben vállalta, jelen volt a vitákban, a Hálózat a Tanszabadságért, az Agóra Oktatási Kerekasztal tanácskozásain is figyelmes igényességével, egyben határozottságával tűnt ki. Emlékét idézzük meg az Iskolakultúra 1998. 3. számában megjelent írásból, ahol  egy fizikatanár, Vargáné Pagony Antónia számolt be a jeles tankönyvszerző munkájának sikeres felhasználásáról: Miért tanítok szívesen Csákány Antalné – Károlyházy Frigyes fizikatankönyveiből?. A mai napig szívesen használom ezeket a tankönyveket. A tankönyvek fogalom- és törvényalkotása pontos, ugyanakkor szövegezésük is könnyen érthető. A jelenségekre helyezik a hangsúlyt. Jelentős előnyük, hogy olvasmányosak, a gyerekek nyelvén szólnak. Külön kiemelem belőlük a tananyag elsajátítását segítő, illetve a figyelmet és érdeklődést felkeltő ábrákat, a kedves, szellemes rajzokat is. Az egyes leckéket követő, otthon is, egyszerű eszközökkel megvalósítható kísérleteket a gyerekek szívesen elvégzik. Ennek jelentősége, motiváló hatása igen nagy. Érdeklődésre tartanak számot az egyes anyagrészeket követő olvasmányok is, ezekben olyan ismeretek szerepelnek, melyek egyrészt az általános műveltség szempontjából fontosak.”

Beküldte Fábry Ilona, a Magyar Pedagógiai Társaság titkárságvezetője (mpt@index.hu)

17
szept 2013
SZERZŐ
ROVAT Emlékezés
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 hozzászólás
CÍMKÉK