: Illés Lajosné dr., Magdika 85 éves

Illés Lajosné dr., Magdika szerteágazó munkásságának három eleme méltó kiemelésre. Elsőként említendő magas színvonalú kutató, oktatás- és kutatásszervező tevékenysége, melyet 1949 és 1985 között az Országos Neveléstudományi Intézetben, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban, majd az Országos Pedagógiai Intézetben fejtett ki. A dokumentációs osztály vezetőjeként irányította azt a munkát, melynek eredményeként a nyugat-európai oktatási irányzatok neves kutatóinak, például Piaget-nak, Skinnernek, Bloomnak a munkái hozzáférhetőek lettek a magyar kutatók számára is. A nemzetközi tapasztalatok alapján világosan látta a társadalmi és az intézményes nevelés fontosságát, mindent megtett e szélesen felfogott nevelés-szemlélet hazai megismertetéséért. E szemlélet a 70-es években még igen újszerű megközelítésmódnak számított.

Hazánkban az elsők között érdeklődése egyre inkább az összehasonlító pedagógiára irányult. Kezdeményezője volt ilyen kutatócsoportok létrehozásának. Megemlítendő ezek között az Országos Pedagógiai Könyvtárban szervezett összehasonlító pedagógiai csoport, valamint a Magyar Pedagógiai Társaság keretei között létrejött Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály, melyek munkájában igen aktív szerepet vállalt. Egyik kezdeményezője volt egy többnyelvű pedagógiai szakszótár összeállításának, amely 1979-ben meg is jelent. Az MPT Összehasonlító Pedagógiai Szakosztály tiszteletbeli elnökeként a mai napig sokat tesz az összehasonlító pedagógia hazai elterjesztése érdekében.

Másodikként említhető, hogy Illés Lajosné dr. nemzetközi szinten is ismert és elismert kutató. Kutatási területe révén kapcsolatba került a legfontosabb európai műhelyekkel. Sokat tett annak érdekében, hogy végül is 1983-ban a CESE (Comparative Education Society in Europe, Európai Összehasonlító Pedagógiai Társaság) tagjai sorába választotta a Magyar Pedagógiai Társaság Összehasonlító Pedagógiai Szakosztályát. Máig tartó kitűnő kapcsolatokat ápol a nemzetközi szervezet akkori vezetőjével Prof. Wolfgang Mitterrel. Ezt követően 1992-ig állandó résztvevője és előadója volt a nemzetközi társaság éves konferenciáinak. A gyümölcsöző kapcsolat eredményeként 1988-ban Budapest adott helyt a szervezet XIII. konferenciájának. A szervezőbizottság munkájában is kiemelkedő szerepet vállalt, amit a külföldi partnerek is nagyra értékeltek. 1988-tól a szervezet örökös tagja.

Végül, de nem utolsósorban említhetjük Magdika rendkívül aktív társadalmi tevékenységét. Az 1990-es évek elején a Szakképzés 2000 Alapítvány ügyvivőjeként sokat tett a hazai szakképzés felzárkóztatása érdekében.

A gazdag életút egyik állomásán tisztelettel köszöntjük Illés Lajosné dr.-t 85. születésnapja alkalmából és kívánunk Neki jó egészséget és hosszú életet.

Beküldte Dr. Tóth Péter, az MPT Összehasonlító Pedagógiai Szakosztálya elnöke, toth.peter@tmpk.uni-obuda.hu

06
jún 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 hozzászólás
CÍMKÉK