: Szarka József 1923-2014

Szarka József magyar-történelem szakos középiskolai tanárként szerzett diplomát a Pázmány Péter Tudományegyetemen 1949-ben. Rövid középiskolai tanári tevékenység után 1951-54 között aspiráns volt a Szovjetunióban és kandidátusi fokozatot szerzett, 1955-től a Pedagógiai Tudományos Intézet munkatársa lett. Szerepet vállalt az 1962-ben megalakult Országos Pedagógiai Intézet indításában, és 1962-től ennek az intézménynek a főigazgatója, majd 1976-től tudományos igazgatója volt. A korszakban szakmai beágyazottságát jelzi az is, hogy 1961-1990 között az MTA Pedagógiai Bizottságának tagja volt, 1986-1990 között pedig a MagyarPedagógiai Társaság elnöke.

Elméleti kutatóként nevelésfilozófiai, neveléselméleti kérdésekkel foglalkozott, amelyek kifejtésében nemcsak szakmai tájékozottsága, hanem általános műveltsége, szépirodalmi és társadalomtudományokra egyaránt kiterjedő olvasottsága is segítette. A francia kultúra átlagon felüli ismerete, a klasszikus zene iránti fogékonysága egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a szó hagyományos értelmében vett értelmiségi gondolkodóként emlékezzünk rá.

Az ELTE BTK Neveléstudományi Tanszékét 1986-1990 között vezette. Oktató kollégái úgy emlékeznek rá, mint aki elsődleges feladatának tekintette munkatársai segítését az egyetemi karrier, a kutatóvá válás útján.

Szarka József halálával annak a generációnak egyik utolsó tagja távozott, amely meghatározó személyisége volt a szocialista időszak pedagógiájának, a szocialista ideológia keretein belül értelmezett és művelt neveléstudománynak. Szakmai pályafutásának felidézése mellett gondoljunk arra is, hogy halála egy ember, egy egyszeri és megismételhetetlen valaki elvesztését is jelenti.

A mélygyász, amelyet egy szeretett lény halálakor érzünk, abból a megérzésből fakad, hogy minden egyénben rejlik valami leírhatatlan, valami, ami csak rá jellemző, és ezért teljességgel pótolhatatlan.” (Schopenhauer)

Megrendülésünket ez a gondolat táplálja akkor, amikor Szarka Józseftől a szerény, visszavonultságot kedvelő, a kultúra értékei iránt fogékony embertől búcsúzunk.

Beküldte Szabolcs Éva egyetemi tanár, ELTE. szabolcs eva@ppk.elte.hu

 

(A nekrológ elhangzott a professzor búcsúztatásán a Pesterzsébeti Temetőben. A külvároshoz ifjúkora kötötte: a helyi Misztótfalusi Népi Kollégium alapító igazgatója volt, majd utolsó évei teltek itt.)

30
jan 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 hozzászólás
CÍMKÉK