: Monographiae Comaromiensis

Öt esztendő alatt 15 kötettel gyarapította a tudományos közösséget a komarnoi Selye János Egyetem pedagógiai-művelődéstörténeti sorozatával. Folyamatosan jelennek meg a hazai szaksajtóban is a méltató recenziók. Addig is a sorozat eddig megjelent könyveinek címjegyzékét bemutatjuk.

 • Liszka József szerk.: Interetnikus és interkulturális kapcsolatok Dél-Szlovákiában. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2009

 • Keserű J. – H. Nagy P.: Kontrafaktumok. Spekulatív fikció és irodalom. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2011

 • Vajda Barnabás: Államhatár és identitás Komárom/Komárno. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2011

 • Albert Sándor: A tanári kompetenciákról. Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2011

 • Strédl Terézia: Dramatoterapia a jej socializačné možnosti. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2012

 • Oravec Tomás: Jazykovo-literárno-historické dotyky slovenčiny a maďarčiny. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2012

 • Erdélyi Margit: Pedagógia és irodalom kölcsönhatásai. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2012

 • Szabó András: Szepességtől Biharig. Protestantizmus, irodalom és művelődés Magyarországon a 16–18. században. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013.

 • Horváthová, Kinga–Szőköl, István: Kontrola a hodnotenie žiackych výkonov v národnostných školách na Slovensku.Komárno: Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2013.

 • Gyurgyík László: A szlovákiai magyarság népesedési folyamatai a 20. században (1918-tól 2001-ig). Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013.

 • Barnabás Vajda: Rádio Slobodná Europa a jeho 4innos5 vo v7chodnej Euróope. Komárno: Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2013.

 • Liszka József: Átmenetek. Folklór és nem-folklór határán. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013.

 • Kováts-Németh Mária: Kultúraközvetítés és pedagógiai értékrendszerek. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013.

 • Strédl Terézia: Inkluzív pedagógia. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2013.

 • Pukánszky Béla: A magyar iskolatörténet és pedagógusképzés paradigmái. Komárom: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2014.

Beküldte Dr. Nagy Ádám, habilitált docens. Selye János Egyetem, Komarno. nagyadam@excenter.eu

20
márc 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 hozzászólás
CÍMKÉK