: Kiss Árpád Műhely – az abszolút pedagógusok nyomában

A huszadik században megközelítőleg fél százra tehető azon kiváló értelmiségiek száma, akik minősített formában részesítették előnyben a tanítást teljes vagy részleges életpályaként saját tudományos, művészi vagy irodalmi tevékenységükkel szemben vagy azokat kiegészítendő. Ebből a beállítódásból következik az „abszolút” pedagógus jelzőjének értelme: ebben a pedagógiai elméletben és gyakorlatban a pedagógia művészete, elmélete és gyakorlata az, amelyben az önálló értelmiségi (tudományos, művészi, stb.) tehetség (vagy a legtöbb esetben: tehetségek) megvalósulnak, ezzel a pedagógiai összefoglaló médiuma lehet a szellemi tevékenység(ek) élvonalának, bizonyos értelemben – hipotézisünk szerint – a pedagógiai valóság egy sajátos és különös értelemben válik művészetté (talán még össz-művészetté is).”

(A Kiss Árpád Műhely 2007-es, alakuló összejövetelének hitvallásából) Az alapításának 125. évébe lépő Magyar Pedagógiai Társaság keretei közt a névadó centenáriumán létrejött Kiss Árpád Műhely megindította tervezett és meghirdetett beszélgetés-sorozatát az „abszolút pedagógusokról”, mint a XX. századi magyarországi értelmiségtörténet fontos, ám elhanyagolt jelenségéről a névadó és kortársainak pályatükreiben.

A Műhely első rendezvényén, 2009. január 26-án, Kovács Máté élete és munkássága volt a beszélgetés tárgya. A bevezető előadásokat Tóth Gyula, a Kovács Máté Alapítvány Kuratóriumának elnöke és Hankiss Elemér tartották.

A Műhely második rendezvényén Bálint Alice és Hermann Alice élete és munkásságát beszéltük meg. A 2010. január 18-i ülésen TomanaGyörgyi tartott előadást a XX. századelő nagy pszichológus-pedagógusasszonyairól.

A harmadik rendezvényén (2010. május 18) KontraGyörgyről (1925-2007), az orvos végzettségű, de bölcsészetet is tanuló Karácsony Sándor-tanítványról, a modern hazai biológiaoktatás úttörőjéről, az egykori Országos Pedagógiai Intézet (OPI) főigazgató-helyetteséről tartott előadást FranyóIstván.

A sorozat negyedik előadásaként Ádám György professzor úr 2010 novemberében tartott Szent-Györgyi Albert életművét értelmező előadást.

2012-ben szomorú esemény kínált alkalmat méltató beszélgetésre: a műhely alapító elnökére, Báthory Zoltánra emlékeztünk.

A Műhely következő rendezvényén még ebben az évben Almássy Balázs A Nyugat korának tanárképéről és irodalmi tanáralakjairól című doktori értekezését mutatta be.

2013-ban a Vargha-fivérekről Tamásról, Balázsról, Domokosról esett szó Dancs Gábor, Kriston Vizi József és Balogh Mihály elővezetésében.

2014-ben a Berzsenyi Gimnázium mai tanárai emlékeztek Vajthó Lászlóra, a kreatív irodalomtanárra és irodalomszervezőre.

Ezévi első beszélgetésük fókuszában Koncz Sándor sárospataki tanár áll. Bemutatja Koncz Gábor. Az előadásra és az azt követő beszélgetésre – s egy csésze forró teára – tisztelettel hívnak és várnak mindenkit. Időpontja: 2015. május 12. 17 óra.

Helyszíne: a Magyar Pedagógiai Társaságnak otthont adó ELTE PPK Kazinczy utcai épületének tanterme (Bp. VII. Kazinczy u. 23-27.)

Beküldte Kiss Endre szakosztályi elnök, MPT. andkiss@hu.inter.net

22
máj 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 hozzászólás
CÍMKÉK