: „Helyi tudásokkal felvértezve” – Kutatások és innovatív gyakorlatok a szociális munkában

A Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség) a Károli Gáspár Református Egyetemmel közösen konferenciát szervez, melynek fő célja, hogy színteret teremtsünk a szociális munka témakörébe tartozó kutatások és különböző innovatív gyakorlatok bemutatására és megvitatására, hogy ezekkel az ismeretekkel gazdagítsuk és „élővé tegyük” a szociális munka definícióját. Célunk továbbá, hogy hagyományt teremtsünk, és évente teret adjunk a szociális szakmáról való tudományos igényű gondolkodásnak, értekezésnek. A konferencia programjában közösen ünnepeljük az Iskolaszövetség 25 éves évfordulóját. 2015. november 20-án Budapesten a Károli Gáspár Református Egyetemen kerül sor a programra. 

Az IFSW Nagygyűlése és az IASSW Közgyűlése 2014 júliusában a szociális munka alábbi definícióját fogadta el: „A szociális munka olyan gyakorlat alapú szakma és tudományág, amely elősegíti a társadalmi változást és fejlődést, a társadalmi összetartozást, valamint az emberek hatalommal való felruházását és felszabadítását. A társadalmi igazságosság, az emberi jogok, a közös felelősségvállalás és a különbözőségek tiszteletének elvei központi helyet foglalnak el a szociális munkában. A humán és társadalomtudományok elméleteivel, valamint a helyi tudásokkal felvértezve a szociális munka embereket és rendszereket aktivizál, hogy választ adjon az élet kihívásaira és előmozdítsa a jóllétet. A fenti definíció egyes részei a nemzeti és/vagy helyi szinteken nagyobb jelentőségűek lehetnek.” (IFSW-IASSW, 2014. július)

A konferenciára szimpóziummal, tematikus előadással vagy poszterbemutatóval lehet jelentkezni. A beérkezett jelentkezéseket a konferencia tudományos programbizottsága hagyja jóvá, melynek tagjai: Bányai Emőke, Csizmadia Zoltán, Darvas Ágnes, Nagy Endre, Nemes Judit, Pataki Éva, Pilinszki Attila, Szoboszlai Katalin 

Beküldte az Iskolaszövetség elnöksége. pilinszki.attila@public.semmelweis-univ.hu

22
júl 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 hozzászólás
CÍMKÉK