: Civil Szemle – a civil szektor periodikája

A 43. számánál járó Civil Szemlét 2004-ben alapították, mert a civil területen dogozó szakemberek számára nem volta olyan szakmai „háttérfolyóirat”, amely megpróbálta felölelni a civil közélet, a társadalmi szervezeti lét, a nonprofit kutatás stb. problémakörét. Ezt a hiány szüntette meg a Civil Szemle, amely ahhoz járul hozzá immár egy évtizede, hogy a mára valódi szektorrá érett civil szféra elméleti problémáit számba lehessen venni.

A „cselekvő állampolgár” gondolatiságára felfűzött lap olyan – hívjuk így – „közösségi tanulmányok” közlésére jött ne létre, amelyek tudományosan és szakmailag megalapozottak, ugyanakkor a szó jó értelmében olvasmányosak is, annak érdekében, hogy a lapot a tájékozódni kívánó értelmiségi csoportok illetve a szűkebb szakmai közeg is sikerrel forgathassák. Persze a lap kiemelten is a civil szervezeti vezetőkhöz, önkéntesekhez, az állami döntéshozókhoz, politikusokhoz és a szakértőkhöz, szakemberekhez szól.

A lap a terület minden szegmensét, irányultságát górcső alá veszi, így a periodika ma 5 öt rovatból épül fel:

Az Elméletileg rovat olyan tanulmányokat közöl, amelyek a civil szektor (ön)definíciós kérdéseivel, tipológiájával, struktúrájával foglalkoznak. Kutatások és elemzések kapnak itt helyet, amelyek a szervezetek, alszektorok és a szektor történetét, fejlődését érintik, különösen a filozófiai jellegű kérdések, más tudományokkal, szektorokkal közösen taglalt határterületek problémái.

A Közösségek és civil társadalom rovat a közösségi szektor gyakorlatáról, az önkéntességről és általában az öntevékenység területén megismerhető esetekről, történésekről, példákról és trendekről gyűjt össze és közöl írásokat, esettanulmányokat, elemzéseket. Igyekszik külön figyelmet szentelni a helyi közélethez kapcsolódó, a közösségi részvétel és a társadalmi párbeszéd esélyeiről, lehetőségeiről, konfliktusairól, megvalósulásairól szóló elemző tudósításoknak.

A Társadalom és állam rovatban a civil társadalmat, a nonprofit szervezeteket körülvevő társadalmi, gazdasági környezettel kapcsolatos elemzések, tanulmányok, kutatási beszámolók kapnak helyet. A rovatban külön hangsúlyt kapnak a civil szektor más szektorokkal (állami, gazdasági) való együttműködésére, kapcsolatrendszerére vonatkozó tanulmányok. Ez a rovat foglalkozik a civil szektor működését meghatározó jogi, politikai, gazdasági környezet elemzésével, kitekintve az állami elosztórendszerekre és a szektorbeli strukturálódás folyamatait meghatározó fő tényezőkre is.

A Világ-nézet rovat a nemzetközi vonatkozású, illetve egy-egy ország civil szektorára vonatkozó elemzéseket, tanulmányokat, kutatási eredményeket teszi közzé. Emellett helyet kapnak benne a hazai és nemzetközi civil kapcsolatok, illetve a határainkon túli magyar civil társadalom témakörével foglalkozó írások is, továbbá nemzetközi szervezetek által megfogalmazott, a témához kapcsolódó dokumentumok magyar nyelvű fordításai.

A Kisebbségek és civil társadalom rovat a bármilyen értelemben vett kisebbségben lévő társadalmi csoportokkal foglalkozik, illetve a velük kapcsolatos civil kapcsolódásokat dolgozza fel.

A Szemle működésének első öt évét két Civil Jelentés és egy a magyar társadalomtudományi folyóiratok közül meglehetősen ritka siker jellemzi. Az egyik szektorról szóló jelentés tematikusan dolgozta fel a civil szektor egyes szegmenseit (szociális, ifjúsági, zöld stb. szféra), más alkalommal horizontális szeletek szerint (jogi fundamentumok, források, médiabeágyazottság stb.) vette górcső alá a szektort. 2009-re – az alapító főszerkesztő NCA elnökké történő megválasztása miatti kiválásáig – a lap bekerült a Thomson-Reuters féle citációs adatbázisba, azaz impakt faktoros folyóirattá vált.

A lap második periódusában kezdődött meg egyfajta Közép-Kelet Európai együttműködés megalapozása: több alkalommal jelentek meg többnyelvű országtanulmányok Szlovákia, Lengyelország, Szlovénia stb. civil társadalmáról. Ebben az időszakban kerültek a figyelem középpontjába a civil szektorral kapcsolatos jogi változások is, amelyet a lap több alkalommal elemzett. Ugyancsak saját feladatának tekinti a periodika a civil finanszírozás sajátosságainak: erényeinek és hiányosságaink elemzését, így tette ezt a korábbi Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) esetében és teszi ezt a jelenlegi Nemzeti Együttműködési Alap működése során is. Ennek kapcsán az Olvasó nem egyszer lehetett tanúja szakmai pengeváltásoknak, amelyek legérdekesebbje a korábbi NCA elnök és a jelenlegi Civil törvény egyik háttérembere között folyt vita (Kákai László: Nemzeti Civil Alapprogram és Nemzeti Együttműködési Alap. Hasonlóságok és különbségek a régi és az új támogatási alapok között, Civil Szemle 36 2013/3; Nagy Ádám: a Nemzeti Civil Alapprogram és a Nemzeti Együttműködési Alap strukturalista-funkcionalista elemzése, Civil Szemle 40 2014/3).

A Civil Szemle tehát elméleti folyóirat: a civil szféra, társadalmi együttműködések, nonprofit szervezetek bemutatásával foglalkozó, az érdeklődő értelmiségieknek szóló időszaki kiadvány, amely támaszkodva a korábbi eredményekre, megkísérli a beilleszkedést a nemzetközi trendekbe; a meglévő eredményeket kívánja közkinccsé tenni, népszerűsíteni, így jelenítve meg a terület sokszínűségét. Érdemes forgatni!

Beküldte: Trencsényi László rovatvezető, trencsenyi.laszlo@ppk.elte.hu

 

10
szept 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 hozzászólás
CÍMKÉK