: Mann Miklós ’80

A közeli napokban töltötte be 80. életévét Mann Miklós, akinek felsőoktatási vezetői tevékenysége és neveléstörténeti kutatói életműve generációk előtt ismert és elismert. A történészi végzettségű Mann Miklós évekig volt az ELTE Tanárképző Kar főigazgatója, majd a Neveléstudományi Intézet egyetemi docense. Az MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottságában hosszú évekig aktív szerepet vitt.

Neveléstörténeti kutatóként a dualizmus és a két világháború közötti időszak oktatáspolitikájával foglalkozott, és a témában írt munkái alapműnek számítanak a korszakkal foglalkozó kutatók, érdeklődők számára. Könyveiben az oktatáspolitika alakulását elsősorban a döntéshozó személyekhez kötötten írta le és elemezte. Így az ő forrásfeltáró és szintetizáló munkája révén ismerhette meg az érdeklődő közönség olyan vallás-és közoktatásügyi miniszterek tevékenységét, mint például Trefort Ágoston, Csáky Albin, Wlassics Gyula. Tárgyszerű és precíz elemzései példaként szolgáltak nemcsak olvasói, de doktori hallgatói számára is.

További egészségben eltöltött alkotó éveket kívánunk a Tanár Úrnak!

Beküldte Szabolcs Éva egyetemi tanár, ELTE, szabolcs.eva@ppk.elte.hu

03
nov 2015
SZERZŐ
ROVAT Ki kicsoda?
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 hozzászólás
CÍMKÉK