2019/3-4.

A teljes lapszám itt letölthető.

Tanulmányok

Körkép

Csapó Benő, Risto Hotulainen, Pásztor Attila és Molnár Gyöngyvér: Az induktív gondolkodás fejlődésének összehasonlító vizsgálata: online felmérések Magyarországon és Finnországban

Lukács Andrea és Dorner Helga: Nemzetközi tudásmenedzsment modellek összehasonlító elemzése

Albert B. Gábor: Az „első órák” történelemtankönyvei a második világháború hullámverésében (Korirányok, geopolitikai irányváltások 1938 és 1945 között a jelenkor-történeti részek tárgyalásakor)

Hegedűs Szilvia: Szülők és pedagógusok vélekedése az óvodáskorú gyermekek problémás helyzetekre adott válaszreakcióiról

Kraiciné Szokoly Mária: Az egészségfejlesztés helyzete az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karon

Balogh Judit és Trzaskoma-Bicsérdy Gabriella: Különbségek a magyar kosárlabdaedzők szerep- és feladatértékelésében pedagógiai és sportszakmai nézeteik tükrében

Dobokai Róbert Lászlóné Simon Dóra: Gyermekvédelmi szakellátásban élő tanulók iskolai esélyei