2021/1.

A teljes lapszám itt letölthető.

Fókusz: Zárt világok pedagógiája

Ruzsonyi Péter: A kriminálpedagógia bemutatkozása

Ivanics Zsófia: Kritikai pedagógia kísérletek lehetőségei és korlátai a büntetésvégrehajtásban

Fekete Márta: Dilemmák, nehézségek, lehetőségek a börtönkutatásokban

Hegedűs Judit: Bebörtönzött családok – fogvatartottak családjai a börtönről

Körkép

Habók Anita és Magyar Andrea: Tanárszakos hallgatók angolnyelv-tanulási és online olvasásistratégia-használata közötti összefüggések

Szabó Hajnalka Piroska: Nőképváltozások gimnáziumi történelemtankönyvekben 1949 és 1989 között

Szemle: Nézőpontok

Gortva János: Katedrán a történelem sodrásában. Tanári életutak Cegléden a 20. század második felében

Trencsényi László: Alsó szólam. Széljegyzetek Vincze Beatrix interjúkötetéhez