A KÉZIRAT BEKÜLDÉSÉNEK ÉS BÍRÁLATÁNAK FOLYAMATA

 1. A kézirat formailag kész (A szerző(k) ellenőrzi(k), hogy a kézirat a folyóirat publikációs stílusának megfelelően szerkesztett.)
 2. A szerző(k) regisztrálnak a lap honlapján (lásd: Bejelentkezés vagy regisztráció.)
 3. Szerzői nyilatkozat kitöltése és beküldése.
 4. A kézirat feltöltése a szükséges csatolmányokkal együtt.
 5. A beérkezett kéziratot a szerkesztőség előzetes kontrollnak veti alá, amelyben a kézirat megfelelését vizsgálja a lap alapelvei és a rovatokkal szembeni elvárások alapján.
  1. Ha ennek értékelése negatív, akkor a szerző tájékoztatást kap arról, hogy kéziratának megjelentését a lap nem vállalja.
  2. Ha ennek értékelése pozitív, akkor a szerkesztőség két bírálót jelöl ki, akiknek a kéziratot anonim formában megküldi.
 6.  Az anonim bírálatot követő részfolyamat:
  1. két, a megjelenést elutasító bírálói vélemény alapján a lap a kézirat megjelentetését nem vállalja. Erről a szerző a bírálat egyidejű megküldésével tájékoztatást kap;
  2. egy, a megjelenést támogató és egy elutasító bírálat esetén harmadik bíráló felkérésére kerül sor;
  3. két támogató bírálat esetén a szerzőnek lehetősége van a bírálatokban tett ajánlások figyelembe vételével a kézirat javítására. (Két támogató bírálat nem garantálja a megjelenést. Arról a szerkesztőség a javításokat követően dönt.)
  4. A javítás végén a kézirat korrektúrával jelölt változatát a szerző megküldi a szerkesztőségi titkárnak. (A javítási fordulat több fordulós is lehet. Közlés esetén belenyúlhat az olvasószerkesztői és tördelési szakaszba is.)
 7. Szerkesztőség döntése a kézirat megjelenéséről.
  1. A tördelési folyamat előtt a Szerkesztőség kérheti, hogy a szerző a kéziratban formai javításokat végezzen. Ekkor tartalmi változtatás nem lehetséges. Ebben a fordulóban a szerzőnek 3 nap áll rendelkezésére.
 8. A szerkesztőség és szerzők közötti korrektúra-fordulókban a szerzőktől történő határidőn túl visszaérkezések a közlés időpontját befolyásolhatják.