2013/1.

A Neveléstudomány első lapszámának címlapja

Click here to download the full issue.

Papers

Outlook

Eric C. K. Cheng: Enhancing the Quality of Pre-service Teachers’ Learning in Teaching Practicum

Focus: Trends of educational sciences

András Németh: Main trends and models of educational science

Gábor Halász: The global trends of educational research

Tamás Kozma: From School Pedagogy to Educational Research – The Transformation of the Hungarian Research Community

Panorama

Lajos Kis-Tóth, Ádám Fülep and Réka Racsko: Experiments with e-Paper in the Hungarian public education arena

Zsuzsa Kovács: Conceptualizations of self-regulated learning considering innovative research methodologies

Review

Viewpoints

Nádori Gergely: A tanulás szabadsága Magyarországon: alternatív iskolák seregszemléje

Trencsényi László: Kész a leltár? (A tanulás szabadsága Magyarországon kötet)

Key Questions

Csík Orsolya: Erőszak az iskolában

Dóczi-Vámos Gabriella: Iskolai veszélyek

Kemenczky Zsuzsanna: A rendszerbántalmazás jelensége