Élt 19 évet

20 éve, 1995-ben alapította Debreczeni Tibor, a jeles drámapedagógus, akkor a nagykőrösi főiskola tanára az Academia Ludi et Artis művészetpedagógiai egyesület, mely feladatául a komplex-kreatív-közösségi művészetközvetítés új módszereinek kikísérletezését és terjesztését tűzte ki. (tovább…)

09
nov 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Együtthaladó – Jó gyakorlatok a migráns gyerekek iskolai foglalkoztatásában

Interjú Csereklye Erzsébettel. „Az Együtthaladó projektcsokor fő célja a magyar közoktatásban tanuló migráns gyermekek magyar nyelvi készségeinek fejlesztése annak érdekében, hogy integráltan oktathatóvá, az iskolai tananyagban osztálytársaikkal „együtt haladóvá” váljanak. Az Együtthaladó program projektjeiben ezért tartalomalapú magyarnyelv-oktatási segédanyagokat dolgoztak ki. (tovább…)

16
szept 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Civil Szemle – a civil szektor periodikája

A 43. számánál járó Civil Szemlét 2004-ben alapították, mert a civil területen dogozó szakemberek számára nem volta olyan szakmai „háttérfolyóirat”, amely megpróbálta felölelni a civil közélet, a társadalmi szervezeti lét, a nonprofit kutatás stb. problémakörét. Ezt a hiány szüntette meg a Civil Szemle, amely ahhoz járul hozzá immár egy évtizede, hogy a mára valódi szektorrá érett civil szféra elméleti problémáit számba lehessen venni. (tovább…)

10
szept 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Új folyóirat: Pedagógiatörténeti Szemle

Pukánszky Béla főszerkesztése mellett az MTA Pedagógiatörténeti Albizottsága gondozásában új folyóirat indult útjára. A szerkesztőbizottságban: Kéri Katalin, Németh András, Szabolcs Éva.

Az első szám tartalma

Hatos Gyula: Az értelmi akadályozottság értelmezésének változásai

Zászkaliczky Péter: Adalék a normalitás fogalmához a magyar gyógypedagógiai tradícióban

Mesterházi Zsuzsa: A gyógypedagógia általános kézikönyve − évtizedekig kéziratban

Sáska Géza: A pedagógiai normák változása az 1920-as 30-as évek Szovjet-Oroszországában

Recenziók

Fizel Natasa: A neveléstörténet változó arcai

Beküldte: Trencsényi László rovatvezető. trencsenyi.laszlo@ppk.elte.hu

31
júl 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Nápolyi útinapló

Az Erasmus+ program keretében 2015. május 18. és 25. között a nápolyi Federico II. Egyetem meghívására vendégoktatóként részt vettem Társadalomtudományi Kar sokszínű életében. Elsősorban genderhez és LMBT témához kapcsolódó kutatásaim miatt hívtak meg. Főelőadója voltam egy helyi konferenciának, amelynek címe Homofóbia Európában volt. (tovább…)

29
júl 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

„Helyi tudásokkal felvértezve” – Kutatások és innovatív gyakorlatok a szociális munkában

A Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség) a Károli Gáspár Református Egyetemmel közösen konferenciát szervez, melynek fő célja, hogy színteret teremtsünk a szociális munka témakörébe tartozó kutatások és különböző innovatív gyakorlatok bemutatására és megvitatására, hogy ezekkel az ismeretekkel gazdagítsuk és „élővé tegyük” a szociális munka definícióját. Célunk továbbá, hogy hagyományt teremtsünk, és évente teret adjunk a szociális szakmáról való tudományos igényű gondolkodásnak, értekezésnek. A konferencia programjában közösen ünnepeljük az Iskolaszövetség 25 éves évfordulóját. 2015. november 20-án Budapesten a Károli Gáspár Református Egyetemen kerül sor a programra.  (tovább…)

22
júl 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Časopis Lifelong Learning

Az életen át tartó tanulás fontos csehországi periodikája.A brnoi Mendel Egyetem kiadványként és elektronikusan is megjelenő, az életen át tartó tanulás kérdéseit felölelő folyóiratát 2011-ben alapították. (tovább…)

22
jún 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

„Keleti nyitás”

Ungárné Komoly Judit professzorasszony kezdeményezésére találkozóra került sor az ELTE PPK épületében a MANPO elnevezésű orosz pedagógusszervezet vezetőivel. (A szervezet alapvetően attól nemzetközi, hogy a volt SZU-tagállamok minősített pedagógiai kutatóit integrálja – civil alapon. (tovább…)

25
máj 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Kiss Árpád Műhely – az abszolút pedagógusok nyomában

A huszadik században megközelítőleg fél százra tehető azon kiváló értelmiségiek száma, akik minősített formában részesítették előnyben a tanítást teljes vagy részleges életpályaként saját tudományos, művészi vagy irodalmi tevékenységükkel szemben vagy azokat kiegészítendő. Ebből a beállítódásból következik az „abszolút” pedagógus jelzőjének értelme: ebben a pedagógiai elméletben és gyakorlatban a pedagógia művészete, elmélete és gyakorlata az, amelyben az önálló értelmiségi (tudományos, művészi, stb.) tehetség (vagy a legtöbb esetben: tehetségek) megvalósulnak, ezzel a pedagógiai összefoglaló médiuma lehet a szellemi tevékenység(ek) élvonalának, bizonyos értelemben – hipotézisünk szerint – a pedagógiai valóság egy sajátos és különös értelemben válik művészetté (talán még össz-művészetté is).”

(A Kiss Árpád Műhely 2007-es, alakuló összejövetelének hitvallásából) (tovább…)

22
máj 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Monographiae Comaromiensis

Öt esztendő alatt 15 kötettel gyarapította a tudományos közösséget a komarnoi Selye János Egyetem pedagógiai-művelődéstörténeti sorozatával. Folyamatosan jelennek meg a hazai szaksajtóban is a méltató recenziók. Addig is a sorozat eddig megjelent könyveinek címjegyzékét bemutatjuk.

(tovább…)

20
márc 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK