Színházi nevelési kutatás indul

Az InSite Drama a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a magyarországi színházi nevelési foglalkozások teljes körű összehasonlító feltérképezésére és elemzésére kutatást indít. Az InSite kutatási terve azt hivatott objektív, egységes szempontsor mentén felmérni, milyen főbb színházi nevelési gyakorlatok léteznek ma Magyarországon.

(tovább…)

29
márc 2013
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Education of Tomorrow – A Holnap Iskolája: egy új pedagógiai folyóirat

A lengyelországi, Sosnowiec-i Humanitas Főiskola adja ki a fenti címbe foglalt angol nyelvű szakmai folyóiratot. Alcíme: From Nursery School tho te Professional Activity (A kisgyermekkortól a szakképzésig – így fordítanánk magyarra. ) Négy fős szerkesztői kollektíva jegyzi a lapot: Kazimierz Demek, Aleksandra Kaminska, Wladyszlawa Luszczuk, Piotr Olesniewicz.

A folyóirat első száma öt rovatot jelenít meg.

I. Korai gyerekkor

Itt gyerekjátékokról, matematikai nevelésről, elsősegélynyújtásra nevelésről, a tanítói kompetenciákról, tanítójelöltekről olvashatunk.

II. A nevelés feltételrendszeréről

Az inklúzióról, a tanári „jelenlét” kihívásairól, tanulási kompetenciákról esik szó, osztályfőnöki tevékenység mint kívánatos pedagógusképesség címen olvasható írás, a párbeszédre nevelésről esik szó egy tanulmányban.

III. A felsőoktatásról

A kreativitás fejlesztéséről, az önálló tanulásról esik szó a rovatban, egy ukrajnai esettanulmány szól az interkulturális tanulásról.

IV. szabadidő

Az ifjúsági túramozgalmakról, nyitott nevelésről esik szó a turizmus kapcsán, a motoros aktivitások fejlesztéséről közöltek tanulmányt, olvashatunk egyes sportjátékok fejlesztő hatásáról.

V. Innováció

A pedagógus kreativitásáról, katonai nevelésről, a különbözőség tanításáról nyitott könyvtárban, a munkaerőpiac átalakulásáról közölnek írást e rovatban.

Az első, 2012-es szám mértékadó, vezető írását Jarmila Novotná jegyzi. Címe: Kreatív személyiség a humanisztikus nevelésben-oktatásban.

Beküldte: Ladislav Mura, a Dubnica nad Váhom-i Technológiai Főiskola tanára, ladislav.mura@gmail.com

28
febr 2013
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Új folyóirat: Talentum

 A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) a Tehetséghidak Program (TÁMOP -3.4.5 – 12-2012-0001) keretében 2013 tavaszán Talentum címmel kéthavonta online és nyomtatott formában is megjelenő folyóiratot indít. A Talentum folyóirat a tehetséggel kapcsolatos tudományos kutatás minden területéről közöl kutatási beszámolókat (tanulmányokat, szakcikkeket), helyzetelemző írásokat (munkadokumentumokat), tematikus összefoglalókat, módszertani tanulmányokat, recenziókat, és közzé teszi a szakmai közélet híreit. (tovább…)

18
febr 2013
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Az Együtt a Gyermekvédelemben című folyóiratról

A RAABE Kiadó a gyermekvédelmi jelzőrendszer intézményei és feladatellátói számára jelenteti meg ezt a lapot, melynek célja, hogy tájékoztatást adjon jogi kérdésekben, segítse a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket abban, hogy egymás munkáját jobban megismerjék és hatékonyabban tudjanak együttműködni. A lap évente nyolc alkalommal jelenik meg; a nyári időszakban (júliusban és augusztusban) szünetel. (tovább…)

05
febr 2013
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Főiskola a város szélén

Vágdubnic (szlovák nevén Dubnic nad Váhom) Ózdra emlékeztető iparváros volt annak idején. Itt alapított Technikai Főiskolát több számítógépes cég, s telepedett meg a város szélén álló elhagyott, kissé kopott egykori szakmunkásképző iskola épületében. Szellemi és fizikai beruházással hívta fel magára az intézmény a figyelmet Szlovákia-szerte, s immár a határokon is túl. Dinamikus kapcsolati politikával egyebek között az ELTE Pedagógiai Pszichológai Karát is szerződött partnerei közt tudja a fiatal intézmény, ahol műszaki szakemberek közt, tanárképzés (elsősorban műszaki tanárképzés is) zajlik – megannyi kihelyezett képzőhellyel az országban, magyar-lakta területeken is.

(tovább…)

28
nov 2012
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Azok a bizonyos “ki-kéne-adni”-könyvek. Az Underground Kiadó küldetése

Egyetemen élve nap mint nap halljuk, hogy milyen munkáknak kellene már közkézen forogniuk. Nincs tanár, aki ne kényszerült volna már rá, hogy különféle tanegységekhez maga válogassa össze a tananyagot, a szakirodalmat, ezzel párhuzamosan tevékeny diákok is gyakran gyűjtik össze igényes formában tételeiket. Mégis a legtöbb ilyen munka félkész marad.

(tovább…)

21
nov 2012
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Az Iskolakultúra – a pedagógusok szakmai folyóirata

Az 1991-ben alapított Iskolakultúra című folyóirat a közoktatás demokratikus átalakulásának eredménye és eszköze, amely fontos szerepet tölt be a magyar pedagógiai kultúra alakításában. Segíti az iskolákat és a pedagógusokat abban, hogy tevékenységük korszerű szaktudományosságra támaszkodjon.

(tovább…)

02
okt 2012
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

A Kisgyermek – születéstől nyolcéves korig

Hatodik évfolyamába lépett az A Kisgyermek című szakmai lap, mely a kisgyermekkort átfogó teljes korszakként, intézménytípusokon átívelve kísérli meg olvasmányok hálójába fonni az érdeklődő, alkotó szakembereket, gyakorlat és elmélet munkásait.

(tovább…)

28
szept 2012
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Taní-tani Online

A Taní-tani Online önmeghatározása szerint a szabad pedagógiai gondolkodás fóruma. Nyitott blog, amelybe bárki írhat, akinek mondanivalója van napjaink pedagógiai kérdéseivel kapcsolatban. Olyan írásokat várunk, amelyek széles körű érdeklődésre tartanak számot. Szívesen közlünk tudományos írásokat is, ha közérthetőek, és számíthatunk arra, hogy felkeltik a gyakorló pedagógusok érdeklődését is. Elkötelezettek vagyunk a szabad, személyes, gyermekközpontú és közösségelvű pedagógiák mellett.

(tovább…)

25
szept 2012
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

A Pedagógusképzés folyóiratról

A Pedagógusképzés az Óvó- és Tanítóképzők, valamint a Tanárképzők Szövetségének több évtizedes hagyományokkal rendelkező folyóirata, amely 2003-ban jelent meg megújult formájában. Folyóiratunk arra vállalkozott, hogy évente 4 alkalommal juttathassuk el a legfontosabb ismereteket, aktualitásokat a pedagógusképzésben és továbbképzésben munkálkodók több tízezres táborához.

(tovább…)

18
szept 2012
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK