Parlando ’ 2012

A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Parlando c. zenepedagógiai folyóiratának hagyományos kiadása 53 év sikeres működés után 2012. január elsejétől pénzügyi okok miatt átmenetileg szünetel. A papír-alapú újság hiányáért az internetes változat bővítésével és frissítésével igyekszünk kárpótolni olvasóinkat. Bízunk abban is, hogy egyszer majd megteremtődnek az újraindítás feltételei. Nagy köszönettel és hálával tartozunk szerzőinknek, akik megértve átmeneti gondjainkat, teljesen díjtalanul, minden szerzői tiszteletdíj nélkül bocsátották rendelkezésünkre a 2012/1-2. és 3. számban közzétett kiváló írásaikat, tanulmányaikat!

Örömünkre szolgál, hogy hírlevelünket már több mint 4600 címre tudjuk eljuttatni, továbbá azt is, hogy évente kb. 140 ezren látogatják és több mint 600 ezer oldalt töltenek le a honlapról.

A Parlando internetes zenepedagógiai folyóirat 2012/3. száma gazdag tartalommal jelent meg, az írások a magyar művészetoktatásért szót emelő fontos, aktuális olvasmányok, interjúk. A lapszámot fémjelző szerzők közt találjuk a 90 esztendős Frank Oszkárt, Rév Líviát, Magyar Margitot, Turmezeyné Heller Erikát, Bónis Ferencet, Tóthpál Józsefet, Péter Miklóst, Orsovics Yvettet és másokat.

A parlando.hu 2012/4. száma szeptember végén jelenik meg. A Szerkesztőség továbbra is várja iskolák és magánszemélyek jelentkezését a fontosabb híreken kívül zenepedagógiai írások és tanulmányok megküldésével egyaránt!

A bemuatkozást szerkesztőségünkbe elküldte: Zelinka Tamás, felelős szerkesztő (tamas.zelinka@gmail.com)

01
aug 2012
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Bemutatkozik a Gyermekkultúra Kutatócsoport

A Gyermekkultúra Kutatócsoport feladatának tekinti a gyermekkultúra témakörében egyetemi, főiskolai oktatók, kutatók, gyakorló szakemberek összefogását, hogy az interdiszciplinaritás alapján, sokféle tudományterületen a szellemi és egyéb erőforrásokat egyesítse e terület fejlődése, a színvonalas oktatói-előadói tevékenység és a kutatómunka fejlesztése érdekében.

(tovább…)

20
júl 2012
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Bemutatkozik a Fapadoskönyv Kiadó

A Fapadoskonyv.hu Kft. folyamatosan bővülő, jelenleg több mint 1300 címet tartalmazó választékából az olvasó igényeinek megfelelően választhat rendelésre készülő nyomtatott könyv (Print on Demand) vagy e-könyv formátumok közül. Magyarország legnagyobb saját címeket forgalmazó e-könyváruházából ePub és hamarosan PRC-formátumban is elérhetőek lesznek tartalmaink. Az olvasójegy szolgáltatásnak köszönhetően pedig online felületünkön tudják olvasni a kiadó által forgalmazott könyvek nagy részét.

(tovább…)

18
júl 2012
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Bemutatkozik a HERJ (Hungarian Educational Research Journal)

A Hungarian Educational Research Journal (HERJ) a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének szakmai lapja. A folyóirat, amelynek három száma jelent meg 2011. év tavaszára, hosszas szakmai együttgondolkodás és együttműködés kézzel fogható jele. Létrehozásának alapgondolata 2011 késő telén – kora tavaszán fogalmazódott meg egy olyan ülésen, amelyen a résztvevők egy friss törekvés sikerét, az igen komoly szakmai előzményekkel rendelkező HERÁ-nak az EERÁ-hoz csatlakozását méltatták, és a csatlakozásban rejlő lehetőségeket térképezték fel. A már kezdeti stádiumban is igen aktív HERA-szervezők és tagság számára konkrét célt jelentett egy olyan lap létrehozása, amely céljait és eszközeit tekintve is ritka a hazai neveléstudomány berkeiben.

(tovább…)

16
júl 2012
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Bemutatkozik a Scolar Kiadó, a „család kiadója”

A Scolar Kiadót 1994-ben Obádovics J. Gyula professzorral együtt Érsek Nándor alapította, aki jelenleg is a Scolar Kiadó ügyvezető igazgatója. Kezdetben kizárólag az oktatás különböző szintjein használható tankönyveket és segédkönyveket jelentettünk meg, elsőként éppen Obádovics tanár úr nemzedékeken átívelő „sikerkönyvét”, a Matematikát.

(tovább…)

11
júl 2012
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Az Új Ifjúsági Szemle című folyóiratról – az ifjúságkutatás orgánumáról

Az Új Ifjúsági Szemle ifjúságelméleti folyóirat: a gyermekek és fiatalok élethelyzetének bemutatásával foglalkozó, az érdeklődő értelmiségieknek szóló időszaki kiadvány, amely támaszkodva a korábbi évtizedek hazai ls nemzetközi ifjúságkutatásaira is, a meglévő eredményeket kívánja közkinccsé tenni, népszerűsíteni, így jelenítve meg az ifjúsági diszciplína sokszínűségét. A folyóirat nevében idézi az egykori állampárti ifjúsági szervezet nyolcvanasévek-beli reformkorának és reformköreinek progresszív hagyományait (ez a folyóirat, az Ifjúsági Szemle volt akkor a kialakuló ifjúságkutatás máig elismert orgánuma).

(tovább…)

24
jún 2012
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Lectori salutem – a Történelemtanítás című elektronikus folyóirat új száma

2012. évi 1. (összességében immár 9.) számunk kissé megkésve jelenik meg. Ennek oka, hogy szerettünk volna a legfrissebbek lenni a Közlemények rovatunkban az új Nemzeti alaptanterv (NAT) véglegesített általános bevezetőjének, valamint Ember és társadalom műveltségi területének a közzétételében. Ehhez kapcsolódnak Műhely rovatunk írásai. Kaposi József, a NAT munkálatainak összefogója és irányítója az új alaptanterv szellemiségét igyekszik röviden bemutatni Az új Nemzeti alaptanterv elé… című írásában. Szabó Márta, a műveltségi területünket kidolgozó munkacsoport vezetője pedig az Ember és társadalomhoz tartozó tantárgyak (történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek; filozófia) együttesét mutatja be, az ismeretkörhöz tartozó alapelvek, célok, fejlesztési feladatok és közműveltségi tartalmak együttesének a fényében.

A Tanulmányok rovatunk vezető írása a pécsi Makk Gábor “klaviatúrájából” származik.Útikalauz az európai integrációk történetéhez, avagy tematikus történelemtanulás és –tanítás, mint lehetséges alternatíva című munka egy nagyszerű történeti áttekintés, mely történelemoktatásunkban is hasznos segítségül szolgálhat. Ráadásul várható a folytatása is, amely módszertani tanácsokat is nyújt majd a téma tanításához. A másik írás Katona András előző számunkban megkezdett tantárgytörténeti közlésének a folytatása (A Rákóczi-szabadságharc recepciója a magyarországi történelemtankönyvekben – a háromszázadik évforduló alkalmából. II. rész), mely ezúttal 1945 utáni tankönyveinket fogja vallatóra a téma kapcsán.

A Szemle rovatunk első írása egy igen ismert tankönyvszerző, Horváth Péter írása, aki bemutatja a Nemzeti Tankönyvkiadó Olvasmányos történelem 5–8. tankönyvsorozatát De hogy jön ide Kristóf mackó? talányos című, tehát eleve olvasásra ingerlő írásában. Folyóiratunk „házi” recenzora, Sávoly Mária ezúttal Gyarmati György legújabb könyvét (A Rákosi-korszak – Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945–1956) mutatja be szokásos szenvedélyes stílusában kifejezetten a történelemtanítás szemszögéből A Rákosi-korszak története új dimenziókban címmel.

A Horizont rovat első írásának a szerzői (Dárdai Ágnes – Dévényi Anna – Rutsch Nóra) Történelemtanár képzés a Bologna-rendszerben a Pécsi Tudományegyetemen című írásokban egy augsburgi nemzetközi konferencián elhangzott előadást tesznek közzé, mely a jelenleg már lassan „kivezetésre” kerülő kétciklusú képzés pécsi változatáról számol be, tapasztalatokat kínálva az új modell kidolgozói számára. A másik írásban a visegrádi országok történészeinek és történelemdidaktikusainak prágai konferenciáját mutatják be olvasóinknak a felvidéki fiatal szerzők (Bóna László – Bényi Klaudia), igen tanulságos címmel és tematikával: Beszámoló Az én hősöm – a te ellenséged: A visegrádi országok nemzeti történelmének pozitív és negatív szereplői a szomszéd államok történetírásában, jónéhány egészen meghökkentő előadói közlést tolmácsolva.

Kaleidoszkóp rovatunk ismét színességével tűnik ki. Heide Fanni érdekes módszertani jellegű leírása az ókori Spárta és Athén összehasonlítását adja közre, helyenként igen érdekes, másutt talán némiképp vitatható ötletekkel. Utolsó írásunk – Tarnóczai Géza munkája – kellemes nyár eleji olvasmányként, valamint érdekes művelődéstörténeti adalékként Az idősebb Johann Strauss 1833. évi pesti fellépéséről szól.

Beküldte Katona András, szerkesztő (katonabandi@t-online.hu)

01
jún 2012
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Bemutatkozik a Tanító c. szakfolyóirat

A Tanító országszerte ismert és kedvelt szakmai folyóirat. Több ezer tanító és tanár napi munkáját, ön-és továbbképzését segítő nélkülözhetetlen munkaeszköz. Már 50 éve szolgálja a 6-12 éves korosztály oktatásának, nevelésének folyamatos megújulását és egyre jobb eredményekre törekvő pedagógiai gyakorlatát.

(tovább…)

29
febr 2012
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment