Emlékezés Buda Bélára egy munkatárs szemével

Megrendítően hangzott a hír, hogy 74 évesen meghalt Buda Béla. Ki fogja ezentúl képviselni a pszichológiát, hangsúlyozni a pszichológiai aspektus jelentőségét az egészségügyi ellátásban az orvosok részéről? Ki fogja minden fórumon hangoztatni a pszichológia fontosságát a lelki és testi egészségért folytatott prevenciós és terápiás munkában? Ki fogja számtalan könyvismertetéssel tájékoztatni a szakmát a nemzetközi tudományos trendekről?

(tovább…)

02
okt 2013
SZERZŐ
ROVAT Emlékezés
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Barsi Ernő halálhíre

A kisalföld.hu oldalon találkoztam először a hírrel: „Meghalt dr. Barsi Ernő „A TANÍTÓ”. A szomorú hír közzététele óta az online és az írott sajtóban is számosan fejezték ki együttérzésüket, méltatták Ernő Bácsi munkásságát.

(tovább…)

25
szept 2013
SZERZŐ
ROVAT Emlékezés
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Csákány Antalné emlékezete

Hosszú, hősiesen viselt és rejtegetett betegség következtében elhunyt Csákány Antalné fizikatanár, az ELTE TTK „módszertanosa”, nemzedékek tanára és nemzedékek tanárainak tanára. A természettudományos nevelés korszerűsítése, a progresszív pedagógia szelíd, mindig kedves harcosa volt életében, aktív közéleti ember.

(tovább…)

17
szept 2013
SZERZŐ
ROVAT Emlékezés
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Anton Makarenko 125 éve született

Mint a XX. század megannyi történése felett az ő életműve felett sem csillapul a vita – ha az emlékezés parazsa felizzik. Mint a XX. század megannyi vitatott személyisége körül a felejtés vattája látszik könnyebb megoldásnak.

(tovább…)

08
aug 2013
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Weöres ‘100

A születésének centenáriumát köszöntő magyar versszerető közönség a gyerekek körében vitán felül legnépszerűbb költőt tiszteli Weöresben. A Bóbita, a Pletykázó asszonyok, a Kocsi és vonat s más nyelvi játékai, tündérképzetei az óvodások mindennapi kenyerévé váltak.

(tovább…)

05
aug 2013
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Elköszönő méltatás a pedagógusok nevében

91 év, közel egy évszázad – nagy idő – keveseknek adatik megélni… Ráadásul milyen évtizedek? Benne foglaltatik az igencsak zűrös XX. század (Trianon után, Erdélyben felnőve, a még huszonéves fiatalként megélt II. világháború, tanulmányok és családalapítás), de a legutóbbi 12 év, a nem kevésbé kavargó XXI. században sem elhanyagolható.)

(tovább…)

27
márc 2013
SZERZŐ
ROVAT Emlékezés
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Vészi János emlékezete

10 éve, hetvenhat éves korában halt meg Vészi János. 1980-ban jelent meg az Alfa születik című könyve, melynek alcíme: A közoktatás és a közművelődés egysége. Az Alfa sci-fi-t idéz, de algebrai megoldást is, „ahol nem téma az ismeretlen megjelölése”. E két reminiszcencia egyszerre utal az elképzelhető és reménylett, valamint a kiszámíthatóan lehetséges jövőre. (tovább…)

02
márc 2013
SZERZŐ
ROVAT Emlékezés
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Szendrei Juliannától búcsúzunk

 „Aki tett valamit, nem magáért, hanem másokért, mindenkiért, az megmarad.”

(Szabó Magda)

Február 12-én utolsó földi útjára kísértük Szendrei Juliannát. Amikor hozzánk közel álló ember megy el, mindig igazságtalannak, mindig túl korainak érezzük. Megrendülten gondolunk rá mennyi mindent kellett volna még elmondanunk neki, mennyi mindent szerettünk volna megkérdezni, mennyit tanulhattunk volna még tőle. (tovább…)

22
febr 2013
SZERZŐ
ROVAT Emlékezés
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

40 – 100: Két évforduló között

A Magyar Tudományos Akadémia az imént mögöttünk hagyott esztendőt Szentágothai János emlékének szentelte. A jeles professzor, fiziológus 100 esztendeje született. Szakmánk emlékezete nevével, az ő akadémiai pozíciójával köti össze a mindmáig legnagyobb gonddal előkészítettnek tekintett közoktatási reform munkálataival megbízott akadémiai Közoktatási-köznevelési Bizottság létrehozását és működését. Ez a munka 40 éve, 1973-ban indult. Első nagy prezentációjára 3 év megfeszített munka után került sor. Ez volt az a bizonyos „fehér” könyv, melyre sokan hivatkoznak. (tovább…)

20
febr 2013
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Szauder Erik negyvenöt éves lenne

„Az emberi tudás folyton szélesedő folyó, felszínét fodrozzuk csak, ahogy nő, látni se remélhetjük a mélyét”

(J. W. Goethe)

Szabad fordításomban közlöm itt ezt a néhány soros Goethe-idézetet, amellyel angol nyelven írott doktori dolgozatát zárta le Erik. Szauder Erik, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktatója, drámapedagógus születésének évfordulóján még fájóbbá teszi az emlékezést a félbeszakadt életmű utáni űr. Pályatársam, elődöm, munkatársam, mesterem, barátom (?) most lenne 45 éves. Több mint hat nehéz éve nincs közöttünk.

(tovább…)

28
nov 2012
SZERZŐ
ROVAT Emlékezés
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK