Pukánszky Béla ’60

 

Kedves hangszere a cselló. Újabban egyre gyakrabban lép fel vele szép, bensőséges koncerteken. Vagyis valóságos hangszerről van szó. Hiszen Pukánszky Béla képzett muzsikus. (tovább…)

04
febr 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

„Mi közöm hozzá?”

Diákkonferencia zárta az Óbudai Múzeum Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó projektjét. Az Óbudai Múzeumban Mi közöm hozzá? címmel 2014. november 27-én diákkonferenciát szerveztünk, amely nem a klasszikus értelemben vett konferenciák felépítését követte. Gerincét ugyanis a megelőző, három hónapos projektben készült alkotások és az azokra szakemberek által adott reflexiók jelentették.

(tovább…)

28
jan 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

HOME – a Goethe Institut Budapest és a Krétakör Szabadiskola nyilvános konferenciája

25 éve omlott le a berlini fal és egyesült a kettéosztott Németország – 25 éve került kikiáltásra a Harmadik Köztársaság és vált Magyarország liberális demokráciává. Az 1989 után született magyar és német fiatalok tehát formailag egy szabad állam polgáraiként nőttek fel. Hogyan próbálta a két állam a legfiatalabb polgárai számára személyes tapasztalattá tenni a demokráciát? Mit kellene tudnunk a demokráciáról, és hogyan lehet „megtanulni“ a demokráciát? Ezek a kérdések állnak HOME. Demokrácia Oktatás – projektünk középpontjában.

(tovább…)

17
dec 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

A népművészet napszámosa

A 90 esztendős folklorista, táncpedagógus köszöntésére született új kötet a Magyar Pedagógiai Társaság kiadásában, több támogató közreműködésével. Keszler Mária életútja gazdag dokumentumgyűjtemény kíséretében követhető a kötetben.

(tovább…)

17
nov 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Kamenyec Podolszkijtól Auschwitzig

Több méltatója szerint a váratlanul bonyolulttá sikeredett 70. holokauszt-évforduló legjelentősebb szakmai eseménye volt a Wesley János Főiskolán fenti címen megszervezett nemzetközi konferencia. A tanácskozás anyaga könyvben is megjelenik. E tudósításban a neveléstudománnyal érintkező előadásokról teszünk említést. A rendezéshez társult az amerikai Nazareth College is.

(tovább…)

12
nov 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

A holokauszt mint kultúra

A holokauszt-élmény tudományos feldolgozásával könyvtárak teltek meg. A szépirodalom a maga eszközeivel hiteles képet nyújt. Az Auschwitzba deportált fővárosi kamaszfiú személyiségvesztésének megrendítően hű rajzát Kertész Imre rajzolta meg Nobel-díjas regényében. Az író magas állami kitüntetésben részesült 2014 nyarán. A Holokauszt mint kultúra című esszéjéből idézünk:

(tovább…)

29
szept 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

85 éve hunyt el Benedek Elek

70 esztendősen 1929. augusztus 17-én hunyt el a jeles és máig népszerű író, aki szerkesztette a Néptanítók Lapját is 1907-1909-ig, szerkesztője volt a Jó Pajtás, majd a Cimbora c. gyereklapnak. Népmese és klasszikus irodalmimese-feldolgozásai számtalan kiadást megéltek. A kisbaconi szülőföldjéhez, s a szülőföld ékes nyelvéhez hű meseíró országgyűlési képviselő is volt. Első felszólalása 1888-ban a hazai  gyermekirodalom  védelmében szólt. Ezt idézzük:

(tovább…)

17
aug 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Köszöntő Szőnyi Erzsébet 90. születésnapja alkalmából

Gyermekként az első találkozás alkalmával rendkívüli izgalom volt bennünk: egy zeneszerző látogat az osztályunkba! Az akkor látott szolid, rendkívül jó ízlésre utaló öltözéke a mai napig jellemző rá. A következő nagy találkozás személyével, módszertani írásainak tanulmányozása volt. Könyvei alapirodalomként tekinthetők minden leendő zenepedagógus számára. Szőnyi Erzsébet közvetlenül Kodály Zoltán mellett tanult és dolgozott. Eltökélt céltudatossággal munkálkodott azon, hogy a Mester zenepedagógiai elveit elültesse és meggyökereztesse nemzetközi szinten is. Előadásai tudományos igényűek, melyeket mindig irodalmi minőségű nyelvi igényességgel fogalmazott meg. Kezdő énektanárként és kórusvezetőként megtapasztalhattuk, hogy gyermekkórusra írt biciniumai, magyar és idegen népek népdalfeldolgozásai olyan repertoárt nyújtanak az iskolai kórusoknak, melyek egyrészt mély zenei élményt nyújtanak a gyermekeknek, másrészt megalapozzák az alapvető zenei ismeretek elsajátítását. Kórusműveit öröm tanítani! (tovább…)

30
júl 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Látogatások a száz éve született Zibolen Endrénél

A tudós pedagógus, a neveléstörténész Zibolen Endre 2014. június 6-án századik éves születésnapjára emlékezünk. Jelen sorok írója megtisztelő emlékkel gondol Rá. A tudós szakember, nem lett tanszékvezető, „csak” c. egyetemi tanár, akit mindig ott találtunk, ahol a legfontosabb teendőkről, tennivalókról döntöttek. Szavának súlya volt, bár nem mindig fogadták meg bölcs tanácsait. (tovább…)

10
jún 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Illés Lajosné dr., Magdika 85 éves

Illés Lajosné dr., Magdika szerteágazó munkásságának három eleme méltó kiemelésre. Elsőként említendő magas színvonalú kutató, oktatás- és kutatásszervező tevékenysége, melyet 1949 és 1985 között az Országos Neveléstudományi Intézetben, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban, majd az Országos Pedagógiai Intézetben fejtett ki. A dokumentációs osztály vezetőjeként irányította azt a munkát, melynek eredményeként a nyugat-európai oktatási irányzatok neves kutatóinak, például Piaget-nak, Skinnernek, Bloomnak a munkái hozzáférhetőek lettek a magyar kutatók számára is. A nemzetközi tapasztalatok alapján világosan látta a társadalmi és az intézményes nevelés fontosságát, mindent megtett e szélesen felfogott nevelés-szemlélet hazai megismertetéséért. E szemlélet a 70-es években még igen újszerű megközelítésmódnak számított.

(tovább…)
06
jún 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK