Andor Mihály ’70

70 éves az iskola világának szigorú kritikusa, Andor Mihály, az oktatásszociológus.

(tovább…)

28
máj 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

A „zalaudvarnoki remete”

Mihály Ottó Az emberi minőség esélyei című kötetének borítója5 éve már hogy elvonult a szakmai nyilvánosságtól. Fordított „estéli” Toldi Miklós ő. Nem ő „vette magára” a „király haragját”, hanem ő „haragudott meg” a világra. Az évtizedfordulóval bekövetkező oktatáspolitikai fordulatot úgy élte meg, mint korábbi fél évszázadnyi munkássága porladt el egy pillanat alatt.

(tovább…)

21
máj 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

A pedagógiai nyilvánosság robotosa

Géczi János arcképe60 éves Géczi János. Bizonyára nyílnak Veszprémben rózsái, bizonyára szívesen sétál közöttük s aztán visszaül a gép mellé. Ír. („Írnék, mit is tehetnék…” – folytatnám Radnótival.) Vajon mit ír? Verset? Szociográfiát? Tudományos értekezést? Sajtóról? Rózsáiról? Művelődéstörténetről? Vagy inkább dörmögve-bosszankodva korrektúrázza trehány kéziratainkat.

(tovább…)

19
máj 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Illyés Sándor születésének nyolcvanadik évfordulója alkalmából

Illyés Sándor Gyógypedagógiai alapismeretek című kötetének borítójaNémi hezitálást követően mondtam igent arra a megtisztelő felkérésre, hogy laudációt készítsek a tizenhárom éve elhunyt gyógypedagógus, pszichológus Illyés Sándor születésének nyolcvanadik évfordulójára. A feladatot nagyban nehezíti, hogy személyesen nem ismertem Illyést, így kizárólag az életművével kapcsolatban fennmaradt írásos forrásokra hagyatkozhattam. Szerencsére – elsősorban egykori kollégáinak köszönhetően – életrajzi adatai mellett sok emlékezetes történet, anekdota maradt fenn személyéről. A kollektív emlékezetben ilyen maradandó nyomot hagyó személy esetében joggal merülhet fel a kérdés: miképp válhatott Illyés Sándor a huszadik századi gyógypedagógiai pszichológia emblematikus alakjává? Hatvanhét életévéből – ha a főiskolai és egyetemi éveket nem is számítjuk – több mint negyvenet szentelt az aktív szakmai életnek, s egészen haláláig dolgozott a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, majd annak jogutódján. (tovább…)

14
máj 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

115 éve született Erich Kästner

A gyerekirodalom klasszikusaként tartja számon a német írót, A két Lotti, az Emil és a detektívek, a Május 35 és más máig népszerű gyerekkönyvek szerzőjét. A modern gyerekirodalom lényegi eleme, hogy a „rossz gyerekek” (a korábbi, bűnhődésre, megjavulásra ítélt Pinocchiók, Rontó Pálok, Struwel Peterek) szerepe megfordul: ők lesznek a kizökkent világot helyreállító, a felnőttek csacsiságait korrigáló igazi pozitív hősök, Tom Sawyertől, Huck Finntől, a odesszai, matrózszöktető Pétyán és Gavrikon, Hárs László Sefcsikein, Mándy Csutakjáig. Nos ez az irodalmi fordulat teljesen szinkronban haladt a reformpedagóiával. Ennek színes dokumentuma Kästner híres szövege, a Beszéd az első osztályosokhoz a tanév kezdete alkalmából. A jubileumra ezt idézzük. 1

(tovább…)

  1. Legtóbb megjelent Tóth Gergely fordításában, a Fenyő D. György szerkesztette szakiskolai tankönyvben.
17
márc 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Kotschy Beáta 70 éves?

Ha alcímet keresnénk ehhez a köszöntéshez „Hídépítő a gyakorlat és az elmélet között”, „Az iskolaalapító” „A tántoríthatatlan elvhűség megtestesítője” „ A keresztény pedagógia szószólója” A szakmaiság követe az oktatáspolitikában” vonások juthatnának eszünkbe.

(tovább…)

14
márc 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Háború és gyermektanulmány

Európa 1914-re, az első világháborúra emlékezik. Arra a történelmi robbanásra, melynek értékvesztő veszélyeire az európai értelmiségben jóformán csupán a mi Ady Endrénk figyelt fel a háború kitörésének pillanatában.

(tovább…)

21
febr 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Gombocz János professzor úr 70. születésnapjára

E jeles jubileum alkalmával is méltán érdemli meg az elismerés szavait, aki olyan szerteágazó, meghatározó és látható módon, s mégis mindvégig fáradhatatlan lendülettel és hittel tevékenykedett és tevékenykedik ma is a magyar pedagógia és sportpedagógia ügyéért, mint Gombocz János. Életpályáját „kívülről” nézve is színesség, nyugodtság, kitartás, „belülről”, diákjaként is megélve egyértelműség és tisztaság jellemzi. Hosszú és gazdag életútjából csak néhány momentum kiemelésére van lehetőség, így munkásságának szerepét ezen írás csak részben tudja visszatükrözni.

(tovább…)

19
febr 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Foltin Jolán – A tánc művésze, a művészet pedagógusa

Az Erkel- és Kossuth-díjas Foltin Jolánt 70. születésnapja alkalmából köszöntötték a magyar táncművészet alkotó és táncos tagjai, valamint széleskörű közönsége.  Igen jelentős az a kulturális kincs, melyet munkássága során létrehozott, átadott. Mindezt mindig érthető, feldolgozható, aktuális formában.

(tovább…)

24
jan 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Kériné Sós Júlia munkássága és üzenete – születésének 90. évfordulójára

A címben szereplő hölgy a nagymamám volt. Úgy írom ezeket a sorokat, hogy Őt magát sohasem ismerhettem. Mégis lelassítok, halkan beszélek, amikor Őrá gondolok, amikor Róla beszélünk. Mint amikor az embert a tisztelet, az elismerés önti el valami nagy épület, valami természeti csoda láttán, hiszen az az emberi nagyság, amit benne ismerhettek akik ismerhették, ugyanolyan csodálatos.

(tovább…)
03
jan 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK