130 éve született Kodály Zoltán

A huszadik század kiemelkedő jelentőségű zenetudósa, népzenekutatója, zeneszerzője volt, aki új alapokra helyezte és gyökereiben reformálta meg zenepedagógiai gondolkodásunkat.

(tovább…)

16
dec 2012
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Gáspár László 75 éve

75 éve született Gáspár László, a nevelésfilozófus, a szentlőrinci kísérleti iskola koncipiálója, alapítója, első igazgatója. Mintha nem idéznék a mai világban súlyának megfelelően. Pedig nem csupán pályája delelőjén érzékelt nemzetközi és hazai ismertsége indokolná, hogy újra és újra elővegyük művét, életművének tanulságait.

(tovább…)

27
nov 2012
SZERZŐ
ROVAT Ki kicsoda?
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

A multikulturalitás pedagógiájának kiemelkedő alakja: James A. Banks

James A. Banks a Seattle-i University of Washington Társadalmi sokféleség1 Tanulmányok professzora és Multikulturális Oktatás Központjának2 vezetője. Kutatási területe a multikulturális oktatás és a társadalmi tanulmányok oktatás.

(tovább…)

  1. Diversity Studies
  2. Center for Multicultural Education
23
nov 2012
SZERZŐ
ROVAT Ki kicsoda?
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Peter Gavora ’70

A magyar neveléstudomány, a hazai neveléstudósok jó barátja, együttműködő partnere, a bratislavai Comenius Egyetem professzora 70 éves. Csatlakozván a születésnapi köszöntőkhöz munkatársának Viola Tamásovának laudációjából idézünk. Az írás az Acta Technologica Dubnicae című folyóiratban jelent meg.

(tovább…)

20
szept 2012
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Hogy kell szépen öregedni, avagy Laudáció Ádám György professzor úrnak

Nem tudom, Ádám professzor úr hogyan képzelte életét akkor, amikor órásmesterségét egyetemi hallgatói státuszra, majd egyetemi oktatásra cserélte, de kilencven esztendőt talán ő sem tervezett. Szerencséjére, és főképp a mi szerencsénkre, mégis megérte ezt szép kort, és úgy érte meg, hogy szelleme friss, érdeklődése széleskörű maradt, bölcsessége pedig egyre csak nőtt. Az élettannak, az agykutatásnak nemzetközi szakmai közösségekben is elismert tudósa, a közélet, a tudományos ismeretterjesztés, az áltudományok elleni küzdelem, a pedagógustársadalom szerveződésének fáradhatatlan aktivistája 90. születésnapját ünnepli 2012. augusztusában.

(tovább…)

30
júl 2012
SZERZŐ
ROVAT Ki kicsoda?
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Zrinszky László nyolcvanöt éves

Zrinszky László 1927-ben született Budapesten, nevelésfilozófus, a neveléstudomány és a filozófia tudományterületének kiemelkedő alakja, a pedagógia-andragógia magyarországi szakirodalmának egyik meghatározó személyisége, az andragógia „nagy generációjának” tagja. Az MTA doktora, az MTA Pedagógiai Bizottság és a Felnőttképzési Albizottság tagja, életútja során több egyetemen tanított, így egyetemi tanár az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán és a PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán. Az ELTE Neveléstudományi Intézet Neveléstudományi Doktori Iskola alapító külső tagja. Évtizedek óta tevékenykedik a a Magyar Pedagógiai Társaság Neveléselméleti Szakosztályában.

(tovább…)

28
júl 2012
SZERZŐ
ROVAT Ki kicsoda?
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Csoma Gyula nyolcvan éves

Csoma Gyula a pedagógia-andragógia magyarországi szakirodalmának egyik meghatározó alakja, az andragógia „nagy generációjának” tagja, Maróti Andor, Fodor József, Durkó Mátyás mellett iskolateremtő személyiség, pedagógiai-andragógiai szakíró. Munkássága jelentős mértékben járult hozzá az andragógia (a felnőttkori tanítás-tanulás) tudományának hazai megalapozásához és fejlődéséhez. 1932-ben, Gyulán született. Felnőttképzés iránti érdeklődése vélhetően már gyermekkorában kialakult, hiszen pedagóguscsaládban nőtt fel, ahol az apa már az 1940-es években megalapozta és elindította az iskolarendszerű felnőttképzést Székelyföldön, majd a II. világháború után a magyarországi iskolarendszerű felnőttképzés, a dolgozók általános iskolájának alapítója, elméleti-módszertani szakértője volt.

(tovább…)

12
márc 2012
SZERZŐ
ROVAT Ki kicsoda?
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment

Az ELTE Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítványa díját első ízben elnyerő 85 éves Maróti Andor köszöntése

Maróti Andor 1927-ben született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a ciszterci rend budai Szent Imre Gimnáziumban végezte. Egyetemi tanulmányokat az ELTE Bölcsészettudományi Karán folytatott 1950 és 1954 között, eleinte magyar-történelem, majd később magyar-újságíró szakon. 1954 és 1956 között a Magyar Nemzet című napilap kulturális rovatának volt belső munkatársa. 1957 és 1961 között a Művelődésügyi Minisztérium Közművelődési Főosztályán dolgozott főelőadói beosztásban. (tovább…)
12
márc 2012
SZERZŐ
ROVAT Ki kicsoda?
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment