Korai intézményes kétnyelvű fejlesztés. Miért és hogyan?

Kovács Judit és Trentinné Benkő Éva (2014): The World At Their Feet. Children’s Early Competence in Two Languages through Education. (A világ a lábuk előtt hever. Korai intézményes kétnyelvű fejlesztés.) Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

12
júl 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Diktatúrák oktatási kisokosa

Sáska Géza (2011): Új társadalomhoz új embert és új pedagógiát! Gondolat Kiadó, Budapest.

12
júl 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Hogyan kezeljük az oktatás “professzionális tőkéjét”

Andy Hargreaves, Michael Fullan (2012): Professional Capital – Transforming Teaching in Every School. Teachers College Press, New York and London; Ontario Principal’s Council Toronto.

12
júl 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Egy diploma értéke

Vincze Szilvia (2013): A felsőoktatás és a munkaerőpiac inkongruenciája. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

19
ápr 2015
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

A felsőoktatás-pedagógia kihívásai – avagy mi az, amivel minden oktatónak foglalkoznia kell?

Sárdi Csilla (2012, szerk.): A felsőoktatás-pedagógia kihívásai a 21. században. Problémák és megoldási javaslatok. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó.

16
ápr 2015
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

A képesítési keretrendszerek világa

Temesi József (2011, szerk.): Az Országos Képesítési Keretrendszer kialakítása Magyarországon: nemzetközi háttér, elvi megfontolások, megvalósítási javaslatok. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest.

16
ápr 2015
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

A hatékony írás kézikönyve

Blaskó Ágnes és Hamp Gábor (2007): Írás 1.0 – Az ötlettől a jól strukturált szövegig. Typotex Kiadó, Budapest

16
ápr 2015
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Csatlakozz a klubhoz! Hogyan változtathatja meg a világot a társadalmi nyomás?

Rosenberg, Tina (2011): Join The Club, How Peer Pressure Can Transform The World, W.W. Norton & Company Inc., NY, NY, USA, 402 p.

21
dec 2014
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Velük színesebb a világ? Pedagógusok interkulturális nézeteiről

Gordon Győri János (szerk.) (2014): Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest.

21
dec 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Itt és most utópisztikusnak ható könyv

Recenzió az alábbi szövegről:

Renate Motschnig és Ladislav Nykl (2014): Person-centred communication. Theory, skills & practice. Open University Press, Maidenhead.

13
nov 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK