: Kárpáti Andrea születésnapi köszöntése

Kárpáti Andrea multi-, transz-, és interdiszciplináris alakja a magyar pedagógiának. Már akkor az volt, mikor mindez még nem volt divatban. Mindig korszerűen, a nemzetközi trendekhez igazodva fejlesztette tudását és fejtette ki tevékenységét. Leginkább egy viktoriánus vitorláshajó elegáns és céltudatos haladásához hasonlítanám azt a módot, ahogyan ő a küldetéseit viszi.A vizuális nevelés hazai gyakorlati művelésében, a tanárképzésben, s ehhez kapcsolódóan a kutatásban és a doktoranduszok képzésében is élenjáró a munkássága. S hogy e tevékenység milyen sokoldalú, csak néhány példa: gyermekrajz-gyűjteményt kezdeményezett, a vizuális képességek mérésében, s általában a vizuális nevelés kutatási területén nemzetközi mércével mérhető tevékenységet végez. Jeles képviselője az infokommunikációs eszközök oktatásban való alkalmazásának és a múzeumi tanulás kutatásának. Hiánypótló és érvényes képzési programot fejlesztett tudománykommunikáció mesterszak formájában. Nemzetközi elismertségének köszönhető, hogy 2011-ben Magyarországon rendezték meg az International Society for Education through Art (InSEA) világkonferenciáját. Összefoglaló tankönyvei, kutatásait bemutató kiadványai a művészeti tanárképzés alapművei.

Nagy formátumú kutató és kiváló előadó, aki, ha csak a nála fokozatot szerzett kollégák számát nézzük, iskolateremtő. Példaértékű a tevékenysége abból a szempontból is, hogy a fiatal kollégákat milyen odaadással segíti. Pályájuk elején levő kutatók, oktatók bármilyen kérdéssel kereshetik, biztos, hogy segítségre számíthatnak. A szemlélete, a tudományos kutatás iránti elhivatottsága mentén egyértelmű mintát ad mindenki számára. Lendülete, munkabírása és humorérzéke révén elragad bárkit, aki vele dolgozik.

Ismerve Kárpáti Andrea erejét, még több évtizeden keresztül számíthatunk rá. Mindennek folytatásához jó szelet kívánok!

Beküldte Illés Anikó, egyetemi docens, MOME, illes.aniko@mome.hu

19
jún 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 hozzászólás
CÍMKÉK