: Köszöntjük a 70 éves Bárdos Jenőt

Dr. Bárdos Jenő 1945 májusában született Hódmezővásárhelyen, és a helyi Bethlen Gábor Gimnázium orosz-latin tagozatán érettségizett 1963-ban. 1968-ban diplomázott magyar-orosz-angol szakon Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen. 1980-ban posztgraduális fokozatot szerzett angol alkalmazott nyelvészetből (Kenti Egyetem, Canterbury, Anglia), 1981-ben bölcsészdoktori címet nyelvpedagógiából (ELTE, Budapest). 1987-ben lett a neveléstudomány kandidátusa (CSc, MTA, nyelvpedagógia), 1995-ben habilitált alkalmazott nyelvészet és nyelvpedagógia témában (ELT), 2007-ben megszerezte az MTA doktora címet.

 Szakmai pályafutása Szegeden indult, ahol végzés előtt már tanított a város gimnáziumaiban, majd Budapesten folytatódott (1968-72). 1972-1978 között az ELTE TTK Idegennyelvi Lektorátusán. 1979-től 1990-ig az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központjában dolgozott egyetemi adjunktusként, később docensként. 1990-ben alapítói szerepet vállalt a Veszprémi Egyetem Nyelvi Intézetének és azon belül az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék létrehozásában. 1991-től 1998-ig a Tanárképző Kar dékánja, 1995-től az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. 2006-tól a Pannon Egyetem, Veszprém, BTK Angol-Amerikai Intézetének volt intézetigazgatója. Elnöke volt a VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia szervezőbizottságának. Jelenleg az egri Eszterházy Főiskola Doktori Iskolájának törzstag-tanára. 2009-ben elnöke volt a IX. Országos Neveléstudományi Konferenciának.

Jelentősebb külföldi tanulmányútjai: Európában főként Anglia (1979-80) többszöri visszatéréssel, illetve Svédország, Finnország, Görögország, Belgium, Franciaország, Törökország, Hollandia, Norvégia. Hároméves Fulbright vendégtanárság az Egyesült Államokban (Rutgers Egyetem, New Jersey, 1988-90), azóta is számos visszatéréssel; kutatások és előadások Dél-Afrikában és Ausztráliában.

Oktató-kutató munkájának kulcsszavai: nyelvpedagógia, nyelvi tudásszint-mérés és értékelés, alkalmazott nyelvészet, főként pszicho- ésszociolingvisztika, pragmatika, az idegen nyelvek tanításának története, magyar mint idegen nyelv, hungarológia, idegen nyelvi tanárképzés és továbbképzés, a tanárképzés akkreditációja és minőségbiztosítása.

Veszprémi kitüntetési mellett az Apáczai-díj tulajdonosa.

15
jún 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 hozzászólás
CÍMKÉK