: 20 éves a DC

Az 1995-ben az iskolai demokráciát belső kezdeményezésekkel fejlesztendő – charta-típusú – mozgalom volt a Diákjogi Charta. Filozófiájában a „tanulói jogok plusz…” elv érvényesült. Az aláírók többletdemokráciát érvényesítettek önkéntesen osztályaikban, iskolájukban, intézményükben. A bevezetőt idézzük.

„Minden embernek joga, hogy megismerje a természetet, a társadalmat és önmagát, mindent, amit tudni lehet, s joga, hogy a világ részeként mindezt formálja. Az emberiség újabb és újabb nemzedékei nem nélkülözhetik az elődeik által felhalmozott tapasztalást és tudást, Ezért az emberek saját jól felfogott érdekeik és közös – családi és társadalmi – szándékaik által vezérelve iskolát alapítanak és működtetnek, megteremtve és megőrizve ezáltal a diákság intézményét. A diák legfőbb joga a neki megfelelő tanuláshoz való jog, a tudás, az ismeretek, a készségek és képességek megszerzésének joga, ami nem érvényesülhet az erre felkészült nevelők, tanítók, tanárok tanítási kötelezettségének teljesítése nélkül még akkor sem, ha a társadalomban megnő a társas öntevékenység és az iskolán kívüli ismeretközvetítők szerepe a tanulásban. Az eredményes együttműködés záloga, hogy az intézményben vagy az intézmény szervezésében megvalósuló együttlét során mindenki kedvét lelje a közös tevékenységben, jól érezze magát az iskolában és iskolán kívül egyaránt, és cselekedjék ennek érdekében. A demokrácia torzul, ha az iskola nem demokratikusan működik. Az iskola hivatása és célja kétségessé válik, ha a diákot jogaitól megfosztják vagy azok érvényesítésében akadályozzák.A Diákjogi Charta közreadja a diákjogokról megszerzett és eddig felhalmozott tudás összefoglalását. A csatlakozók eltökéltsége közös abban, hogy saját gyakorlatukkal megerősítsék és érvényesítsék mindezt. A DC a diákjogok értelmezésében az egyetemesség, a feltétlenség mag egyenlőség és az elidegeníthetetlenség alapján áll. Amennyiben a DC értelmezésének és alkalmazásának tekintetében vita támad, a diákjogokat mindig kiterjesztően, a diák számára kedvezően kell értelmezni és alkalmazni.” ( Koltai Péter – Papp György (1997. szerk.) Diákjogi Charta. ÁTK-ODU, Budapest, 5. o.)

A Charta elvárásai később a szociálliberális kormányzat idején a törvény kánonjába is bekerültek, ezzel a „győzelemmel” a társadalmi mozgalom kifulladt.

Beküldte: Trencsényi László rovatvezető, trencsenyi.laszlo@ppk.elte.hu

19
nov 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 hozzászólás
CÍMKÉK