2020/3.

A teljes lapszám itt letölthető.

Búcsú Vámos Ágnestől

Tanulmányok

Kitekintés

Deisi C. Yunga: The Implications of Learning and Development for Teacher Professionalism

Fókusz

Berki Tamás és Fűzné Pikó Bettina: A sportolói identitás és a sport-elköteleződés összefüggései serdülő sportolók körében

Kovács-Nagy Klára, Moravecz Marianna, Rábai Dávid, Szabó Dániel és Nagy Zsuzsa: Az intézményi hatás és modelljeinek vizsgálata közép-kelet-európai felsőoktatási intézmények sportjában

Fenyő Imre és Rábai Dávid: Labdarúgó akadémiák pedagógiai programjainak elemzése

Körkép

Támba Renátó: A gyermekkor felszabadítása Czóbel Béla festészetében II. Fiúgyermek-ábrázolások

Szemle

Aktuális olvasnivaló

Frank Tamás: Tanítóság a dualizmuskori szaklapok hasábjain

Kulcskérdések

Győri Krisztina: Megkerülhetetlen alapkutatások a felsőoktatási lemorzsolódás terén