2021/4

A teljes lapszám itt letölthető.

 Fókusz: Oktatás, fegyelem, jog

Rónay Zoltán: „Végső eszközök” Bevezető az Oktatás, fegyelem, jog című Fókusz rovathoz

Baska Gabriella: Adalékok az iskolai testi fenyítéssel kapcsolatos vélekedések előzményeinek 19. századi történetéhez. Egy vita 1887-ből

Kormos Kevin: Pedagógusok, pedagógusjelöltek és tanulók viszonyulása a fegyelmezéshez, avagy amit a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről tudnak és gondolnak

Reményi Tamás: A viselkedészavart mutató tanulók jogszabályi helyzete nemzetközi kontextusban – különös tekintettel a szabályszegés következményeire

Matyasovszky-Németh Márton és Siró Kinga: Értelmezhető-e a fegyelem a felsőoktatásban? Avagy, mi a fegyelmi eljárás az egyetemeken?

Körkép

Sütő Erika: A politika, az oktatásügy és a neveléstudomány az 1950-es, ’60-as és ’70-es évek szocialista Jugoszláviájában (Vázlat)

Horváth H. Attila: Rokonai Lajos Simon. Szocializációs közegek, informális tanulási színterek élete első felében

Morcz Fruzsina: Közjó – avagy hogy jó? Elvek és ütközések: a tandíj kérdése Angliában és Németországban

Józsa Gabriella: Végzős szakközépiskolás tanulók továbbtanulási szándéka: egy próbamérés eredményei

Szemle: Aktuális olvasnivaló

Dan Beáta Andrea: Múltidézés és a fogyatékossággal élők történelmi korképe

Pálkuti Anikó: Summa és ajánlás