A Szemle rovat leírása

A Szemle rovat kiemelt célja, hogy a neveléstudomány elméleti kérdései és empirikus kutatásai mellett a pedagógiai fejlesztésekkel összefüggő munkákat és a neveléstudomány kutatásmetodológia tárgyú írásait bemutassa. Megközelítésében vállalja, hogy kritikái a kutatások, fejlesztések, innovációk szemléletének, megalapozottságának kérdéseit, problémáit kiemelten kezelik, s nyitottak az új témák és perspektívák megvitatására, eltérő véleményekre, reflexiókra. A rovat lényeges sajátossága továbbá, hogy nyitott a különböző műfajú publikációk recenziójára, nemcsak könyvekre, hanem izgalmas tanulmányokra, kutatási jelentésekre, a pedagógiai fejlesztések produktumaira és online műfajokra is.

A Szemle rovat a következő alrovatokból áll: 

 • Az Aktuális olvasnivalók alrovat új, kiemelkedő hazai és nemzetközi publikációk kritikái számára készült;
 • a régebbi publikációk újraértelmezését vagy mai olvasatát, üzenetét az Új olvasatok alrovatban;
 • egy-egy meghatározó vagy vitatott téma kérdéskörében megjelent friss publikációkat a Kulcskérdések alrovatban;
 • a hazai és nemzetközi szakmai, tudományos honlapok bemutatását a Honlaptár alrovatban;
 • hazai és nemzetközi szakmai, tudományos folyóiratok, lapok, beleértve az online lapokat is, szemléjét a Lapszemle alrovatban olvashatják.

 A Szemle rovat szerzőjévé többféle módon lehet válni. A szerző az egyes alternatív alrovatokhoz jelentkezhet:

a) maga által választott publikáció kritikájával,

b) a rovatvezetők által a honlapon meghirdetett publikációkra írt kritikával

c) egyes publikációkhoz kötődő személyes megkeresés alapján.

A beérkezett recenziókat a rovat gondozói értékelik, amelyet a szerző minden esetben megkap. Az értékelés eredményei a következők lehetnek:

a) a kritika elfogadása (esetleg minimális javítások kérésével)

b) a kritika elfogadása a javasolt változtatások átírása után

c) a kritika elutasítása a publikáció témája vagy minősége miatt.

A Szemle rovat kritikáinak javasolt tartalmi szempontjait az egyes alrovatok leírásai tartalmazzák, a formai szempontokat pedig a szerzőknek szóló információk között találják. 

Aktuális olvasnivalók

Az alrovatban aktuális és kiemelkedő publikációk kritikái jelennek meg. A neveléstudományon belül elsősorban az elméleti és empirikus kutatások, a fejlesztések és a kvalitatív és kvantitatív módszertani témájú írások kerülnek bemutatásra, értékelésre. A rovat hazai és nemzetközi publikációkból is merít, és nemcsak könyvek, tanulmánykötetek, hanem tanulmányok, kutatási jelentések, fejlesztési produktumok értékelésére is vállalkozik.

A recenzió javasolt szempontjai

Tartalmi szempontok: A publikáció bemutatása és elemzése több szempontból történjen:

 • a szerző a mű értékelését szakszerű és megalapozott érveléssel, tudományos hivatkozásokkal támassza alá,
 • érzékenyen és hangsúlyosan reagáljon a mű által felvetett problémákra, kérdésekre, új perspektívákra.

Az elemzés, értékelés szempontjai közt szerepelhet ezek alapján:

 • a mű témájának problémaköre
 • aktualitása
 • elmélet és gyakorlat kérdései, dilemmái
 • helye a hazai és/vagy nemzetközi tudományos, szakmai kontextusban: ez jelenti egyrészt a téma megjelenését különböző neveléstudományi műhelyekben, másrészt a cikk/reflektált publikáció ezekhez való „viszonyát”, reflexióit, állásfoglalását, harmadrészt az ezektől való eltérését, különbözőségét, egyediségét, sajátosságait – tehát amitől a publikáció sajátos.
 • a kutatás, fejlesztés metodológiai kérdéseinek értelmezése, elemzése
 • az eredmények újszerűsége, elméleti és gyakorlati relevanciája, következményei
 • használhatóság
 • célzott olvasóközönség
 • a kötet szerkezete, szerkesztése, stílusa, példái, képei, stb.

Formai szempontok: Az irányadó terjedelem 8-15000 leütés. A közlés formai elvárásai a Tanulmányok rovatánál olvashatók. A kritikához 3-6 meghatározó kulcsszót kérünk küldeni.

Új olvasatok

Az alrovat olyan régebbi publikációk recenzióit jelenteti meg, melyek ma értelmezve, újraolvasva új perspektívákat, szempontokat vetnek fel itt és most a szakma számára.

Javasolt tartalmi szempontok

 • Irányadó az Aktuális olvasnivalók alrovatban megjelenő recenziók szempontrendszere.
 • További és kiemelten hangsúlyos elemek lehetnek:
  • A publikáció fő problémáinak, kérdéseinek értelmezése, a mai és az akkori értelmezések összehasonlítása
  • A publikáció szemléletmódjának, megközelítéseinek elemzése, összevetése a mai trendekkel
  • A publikáció kérdésfeltevéseinek, megközelítéseinek hozadéka a mai szakmai viták számára
  • Személyes reflexiók a mű sorsával kapcsolatban

Formai szempontok: Az irányadó terjedelem 8-15000 leütés. A közlés formai elvárásai a Tanulmányok rovatánál olvashatók. A kritikához 3-6 meghatározó kulcsszót kérünk küldeni.

Kulcskérdések

Az alrovat egy-egy meghatározó, kurrens téma, kérdés köré gyűjti az aktuális publikációk kritikáit. Lényege, hogy több szerző és többféle megközelítés jelenik meg, s hogy az adott témára vonatkozó átfogó, releváns szakirodalom kerül elemzésre.

Javasolt tartalmi szempontok

 • Irányadó az Aktuális olvasnivalók alrovatban megjelenő recenziók szempontrendszere.
 • További és kiemelten hangsúlyos elemek lehetnek:
  • A publikáció problémakörének, kérdésének alapos elemzése, a kérdésfeltevések értékelése
  • A publikáció szemléletmódjának, megközelítéseinek elemzése, reflektálása
  • A publikáció elhelyezése a tudományos, szakmai kontextusban, különös tekintettel az elméleti irányokhoz, irányzatokhoz való kapcsolatának elemzése.

Formai szempontok: Az irányadó terjedelem 8-15000 leütés. A közlés formai elvárásai a Tanulmányok rovatánál olvashatók. A kritikához 3-6 meghatározó kulcsszót kérünk küldeni.

Honlaptár

Jelentős nemzetközi, külföldi és hazai pedagógiai témájú honlap bemutatása, elemzése.

Javasolt tartalmi szempontok

 • a honlap indulásának, céljainak bemutatása
 • tartalmának, problémaköreinek elemzése
 • szerzői és olvasói, használói körének bemutatása
 •  jelentős példák kiemelése, különös tekintettel a pedagógiai gyakorlat fejlesztésével, kutatásával kapcsolatban
 • kritikusi reflexiók a honlap tartalmával, szemléletével, használhatóságával kapcsolatban.
 • Különösen fontos a honlapon megjelenő kutatások, fejlesztések, innovációk kiemelése, bemutatása, elemzése.

Formai szempontok: Az irányadó terjedelem 6-12000 leütés. A közlés formai elvárásai a Tanulmányok rovatánál olvashatók. A kritikához 3-6 meghatározó kulcsszót kérünk küldeni.

Lapszemle

Jelentős hazai és nemzetközi folyóirat, pedagógiai szaklap bemutatása, elemzése.

Javasolt tartalmi szempontok

 • a lap indulásának, történetének, céljainak bemutatása
 • tartalmának, problémaköreinek elemzése
 • szerzői és olvasói körének bemutatása
 • jelentős példák kiemelése, különös tekintettel a pedagógiai gyakorlat fejlesztésével, kutatásával kapcsolatban
 • kritikusi reflexiók a lap témáival, szemléletével és ezek változásával kapcsolatban.

Formai szempontok: Az irányadó terjedelem 6-12000 leütés. A közlés formai elvárásai a Tanulmányok rovatánál olvashatók. A kritikához 3-6 meghatározó kulcsszót kérünk küldeni.