A Tanulmányok rovat leírása

A rovatban tudományos szakcikkek jelennek meg a neveléstudományok és társtudományok területeiről. A rovat empirikus kutatási eredményeket, elméleti, szakirodalmi elemzéseket, egy vagy több kutatási terület eredményeinek átfogó, szintetizáló jellegű összegzését közli, köztük korlátozott számban angol nyelvűeket is. A rovat egységei:

  • Kitekintés: A nemzetközi térben született, mértékadó szerző angol nyelvű írása, például a Fókusz rovathoz kapcsolódóan, árnyalandó a téma megközelítését. Ide kerülhetnek magyar nyelvű cikkek is, melyek alkalmat adnak kifejezetten külföldi példák, eredmények megismerésére.   
  • Fókusz: Esetenként vendégszerkesztő közreműködésével működő alrovat, amelynek célja egy adott témakör árnyalt bemutatására törekvő tanulmányok közlése.
  • Körkép: Szabadon beérkező, a neveléstudományok számára nóvumot hordozó írások közül történik válogatás.

A folyóirat csak eredeti, máshol még nem megjelentett, párhuzamosan más folyóirathoz nem benyújtott tanulmányokat közöl. A megjelenés szempontjából nem számít előzetes publikációnak a zárt körben, kéziratos sokszorosításként való terjesztés (belső kiadvány, kutatási zárójelentés, konferencia előadás, stb.), illetve a megjelent, vagy megjelenés előtt álló monográfia. A megjelent tanulmányok szerzői megőrzik azt a jogukat, hogy tanulmányukat az online folyóiratban való megjelenés után másutt nyomtatott formában, gyűjteményes kötetben, konferencia kötetben vagy más nyelven újra közöljék.

A tanulmány rovatban megjelenő művek esetében mind a szerző, mind a felkért két független bíráló anonim módon vesz részt a közlés-előkészítő folyamatban. A bírálat fő szempontjai: a közlésre választott műfajnak való megfelelés; a probléma-felvetés aktualitása, a téma érdekessége; az írásban megjelenített elméleti megközelítések; az alkalmazott kutatási paradigma, módszerek és eszközök minősége; új eredmények, tudományos újdonságok; a felhasznált szakirodalom relevanciája és újdonsága; összbenyomás a kéziratról. A bírálat online történik, amelynek eredményéről a szerző elektronikus úton tájékoztatást kap, s módja van egy alkalommal a kéziraton javításokat végezni.

A kéziratokat elektronikus formában az online folyóirat felületére feltöltve lehet benyújtani. A tanulmányok optimális terjedelme 15-20 nyomtatott oldal (30000-40000 karakter). A táblázatok, ábrák, hivatkozások, szakirodalom jelölését a szerzőknek szóló útmutató szerint kérjük megadni. A tanulmány végére angol nyelvű összefoglaló kerül, valamint 3-6 kulcsszó, kulcsfogalom. Az absztrakt terjedelme 150-250 szavas folyamatos szöveg, mely nem tagolódik bekezdésekre és nem tartalmaz kiemeléseket. A tanulmány címét, az absztraktot és a kulcsszavakat magyar és angol nyelven is be kell küldeni, melyek egymásnak tartalmilag megfelelnek. Ugyancsak két nyelven szükséges megadni a szerzői bemutatkozást egy-egy rövid bekezdés terjedelemben (3-4 sor). Az olvasó és a szerző közötti kapcsolatfelvétel érdekében közzétesszük a szerző által megadottak szerint a munkahelyet, a beosztást, valamint az elérhetőséget. Kérjük a kézirathoz ezeket is csatolni.