2017/4.

 

A teljes lapszám itt letölthető.

Tanulmányok

Fókusz

Halász Gábor: Bevezető a Neveléstudomány innovációs tematikus számához (1.rész)

Révai Nóra: Teachers’ knowledge dynamics and innovation in education – Part I.

Fazekas Ágnes, Halász Gábor és Horváth László: Innováció az oktatásban: az Innova kutatás elméleti-fogalmi
keretei

Horváth László: A szervezeti tanulás és az innováció összefüggései a magyar oktatási rendszer alrendszereiben

Körkép

Dóczi-Vámos Gabriella: Az iskolai agresszió fogalmi köre – egy lehetséges rendszerezés

Támba Renátó: Nagypolgári és nemesi leánygyermek-ábrázolás a Millennium korának társasági festészetében

Szemle

Kulcskérdés

Bükki Eszter: Az oktatási innovációk léptékváltása: elméleti modellek és esettanulmányok Szingapúrból és a világ más tájairól

Rigó-Ditzendy Orsolya: Merre tovább, oktatás? Az innovációk szerepe és jelenlegi helyzete