2013/1.

A Neveléstudomány első lapszámának címlapja

A teljes lapszám itt letölthető.


Tanulmányok

Kitekintés

Eric C. K. Cheng: Enhancing the Quality of Pre-service Teachers’ Learning in Teaching Practicum

Fókusz: Neveléstudomány irányzatai, trendjei

Németh András: A neveléstudományok nemzetközi fejlődésmodelljei és főbb tudományos irányzatai

Halász Gábor: Az oktatáskutatás globális trendjei

Kozma Tamás: Pedagógiából neveléstudomány – Egy kutatói közösség átalakulása

Körkép

Kis-Tóth Lajos, Fülep Ádám és Racsko Réka: E-papír kísérletek a hazai közoktatásban

Kovács Zsuzsa: Önszabályozó tanulás – értelmezési módok a kutatási metodológiák tükrében

Szemle

Nézőpontok

Nádori Gergely: A tanulás szabadsága Magyarországon: alternatív iskolák seregszemléje

Trencsényi László: Kész a leltár? (A tanulás szabadsága Magyarországon kötet)

Kulcskérdés

Csík Orsolya: Erőszak az iskolában

Dóczi-Vámos Gabriella: Iskolai veszélyek

Kemenczky Zsuzsanna: A rendszerbántalmazás jelensége