2015/1.

 

A teljes lapszám itt letölthető.


Tanulmányok

Kitekintés

Peter Gavora: The State-of-the-Art of Content Analysis

Fókusz: Kutatási paradigmák és módszerek

Galántai László: Vannak-e nekünk paradigmáink? Thomas Kuhn tudományfilozófiája a neveléstudomány(ok)ban

Vámos Ágnes és Gazdag Emma: Magyarországi akciókutatások kritikai elemzése

Csíkos Csaba: Randomizált pedagógiai kísérletek a 21. században: in tempore opportuno

Körkép

Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián: Az elmélet és a gyakorlat szintézise a fejlesztő programokban: a beszédhanghallás készsége

Domonkos Katalin és Ujhelyi Adrienn: Az online zaklatás médiareprezentációja

Szemle

Kulcskérdés

Zerényi Károly: A képesítési keretrendszerek világa

Sárközi Andrea: A felsőoktatás-pedagógia kihívásai – avagy mi az, amivel minden oktatónak foglalkoznia kell?

Plank Lívia Gyöngyi: Egy diploma értéke

Kárpáti László: A hatékony írás kézikönyve