2016/3.

 

A teljes lapszám itt letölthető.

 

Tanulmányok

Körkép

Bereczki Enikő Orsolya: Kreativitás és köznevelés: A Nemzeti alaptanterv kreativitás-felfogásának kritikai vizsgálata

Dóczi-Vámos Gabriella: Tabuk és bizalom szerepe az iskolai erőszak szempontjából

Pénzes Dávid: A hazai pedagógia szaksajtó-kutatás történetéhez: a Pedagógiai Szemle genezise

Darvai Tibor: Szakmai-politikai nézetek és ideológiák az V. Nevelésügyi Kongresszuson

Nagyváradi Katalin: Jólét–jóllét mutatók segítő szakmában dolgozók körében

Csehné Papp Imola: Munka- és élet-értékváltozások iskolaelhagyók körében

Szlamka Erzsébet: Empirikus kutatás a sportszakmai képesítési rendszerről – I. rész

Szemle

Nézőpontok

Somogyvári Lajos: Magyar neveléstudomány 1945 után – elméleti és gyakorlati kutatások

Darvai Tibor: Neveléstudományi elit a szocialista korszakban