2016/4.

A teljes lapszám itt letölthető.

 

Tanulmányok

Fókusz: A felnőttek tanulása támogatásának aktuális kérdései

Kovács Zsuzsa és Kereszty Orsolya: Az oktatási feladatokról és szerepekről valógondolkodás a hazai doktoranduszok körében

Stéber Andrea és Kereszty Orsolya: A tudásmenedzsment a munkahelyi tanulásban

Hangya Dóra: Fogyatékossággal élő személyek munkaerőpiaci (re)integrációjának aktuális kérdései a felnőttképzés területén – I. rész

Kálmán Csaba: A nyelvtanár szerepe vállalati környezetben angol nyelvet tanuló felnőttek motivációjában, három kutatás tükrében

Körkép

Séllei Beatrix: A pedagógustársadalom érzelmi térképe

Szlamka Erzsébet: Empirikus kutatás a sportszakmai képesítési rendszerről – II. rész

Szemle

Újraolvasva

Morva Péter: Zrinszky László neveléselméleti könyvéről. Jegyzetek egy (élet)mű margójára – némi médiapedagógiai felhanggal