Eperjessy Gézáné 90 éves

A hosszú történetére emlékező, ennek tanulságaira figyelő Magyar Pedagógiai Társaság Szabadidőpedagógiai, Általános Iskolai és Gimnáziumi, illetve ÁMK-szakosztálya és a Napközis Nevelési szakosztály egykori tagjai kezdeményezésére Eperjessy Gézánét köszönti kerek születésnapján, az alkalmat a napközi otthoni nevelés hiteles innovációinak felidézésére is felhasználva.

(tovább…)

03
ápr 2017
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Pléh Csaba ’70

Köszöntjük a megismeréstudományok jeles képviselőjét kerek születésnapján. A szikár adatokhoz, méltatáshoz annyit teszünk hozzá, hogy a hazai neveléstudomány történetének első, módszeres eredmény- és hatásvizsgálatának lebonyolítóját is tiszteljük. A Kodály-metódus vizsgálatára gondolunk, a fiatalkori műre.

(tovább…)

19
dec 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

20 éves a DC

Az 1995-ben az iskolai demokráciát belső kezdeményezésekkel fejlesztendő – charta-típusú – mozgalom volt a Diákjogi Charta. Filozófiájában a „tanulói jogok plusz…” elv érvényesült. Az aláírók többletdemokráciát érvényesítettek önkéntesen osztályaikban, iskolájukban, intézményükben. A bevezetőt idézzük. (tovább…)

19
nov 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Ravasz János 100 esztendeje született

Ravasz János (Budapest, 1915 – Budapest, 2004) pedagógus, neveléstörténész Hűséges tagja a Magyar Paedagógiai Társaságnak, fontos személyisége az újjáalakulásnak is. (tovább…)

05
nov 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

20 éves a NAT

1995 őszén Fodor Gábor miniszter huszáros döntéssel lezárta a fél évtizeden át burjánzó, a szakma egészét – szaktudománytól a tanári szobákig, pártirodáktól a sajtóig – izgalomban tartó vitát: elfogadtatta a Nemzeti alaptantervről szóló kormányrendeletet. Glatz minisztersége alatt született ötletből Andrásfalvy Bertalan, Mádl Ferenc minisztersége (Kálmán Attila konstruktív államtitkársági közreműködése) után így lett a tartalmi szabályozás új filozófiájú dokumentuma. Kezdetben „kétszintűnek” gondolt, később, kisebb-nagyobb szorításokkal háromszintűvé rendeződött, a helyi tantervek szabad világából mára előíró tantervvé jegecesedett jogszabály kalandos története érdemes az elemzésre. (tovább…)

04
nov 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Titánok

2015 nyarán szinte egyidőben ünnepli születésnapját Loránd Ferenc (a 85.-et) és Vekerdy Tamás (a 80.-ikat). Mindkettejük a „maratoni reform” élharcosaiként lettek országosan, nemzetközileg is ismertek az iskola demokratizálásáért, humanizálásáért, a differenciálásért és az esélyek egyenlőségéért vívott – olykor reménytelen – küzdelemben. (tovább…)

05
júl 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Vitányi ’90

Szaktudományunk szempontjából a kreatív-generatív művészeti nevelés, az ifjúsági kultúra, a közösségi művelődés jelenségcsokra emelkedik ki a szociológus-közéleti személyiség életútjából. Köszöntésül Ráday Eszterrel 2002-ben, a Beszélőben megjelent interjújából idézzük fel emlékeit eszmélésére, a külön tanulmányban is megörökített „közösségei” világára. (tovább…)

26
jún 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Kárpáti Andrea születésnapi köszöntése

Kárpáti Andrea multi-, transz-, és interdiszciplináris alakja a magyar pedagógiának. Már akkor az volt, mikor mindez még nem volt divatban. Mindig korszerűen, a nemzetközi trendekhez igazodva fejlesztette tudását és fejtette ki tevékenységét. Leginkább egy viktoriánus vitorláshajó elegáns és céltudatos haladásához hasonlítanám azt a módot, ahogyan ő a küldetéseit viszi. (tovább…)

19
jún 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Köszöntjük a 70 éves Bárdos Jenőt

Dr. Bárdos Jenő 1945 májusában született Hódmezővásárhelyen, és a helyi Bethlen Gábor Gimnázium orosz-latin tagozatán érettségizett 1963-ban. 1968-ban diplomázott magyar-orosz-angol szakon Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen. 1980-ban posztgraduális fokozatot szerzett angol alkalmazott nyelvészetből (Kenti Egyetem, Canterbury, Anglia), 1981-ben bölcsészdoktori címet nyelvpedagógiából (ELTE, Budapest). 1987-ben lett a neveléstudomány kandidátusa (CSc, MTA, nyelvpedagógia), 1995-ben habilitált alkalmazott nyelvészet és nyelvpedagógia témában (ELT), 2007-ben megszerezte az MTA doktora címet. (tovább…)

15
jún 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Domokos Lászlóné 130 – Új Iskola 100

130 esztendeje született áprilisban Salgótarjánban Löllbach Emma, aki éppen 30 éves korában Domokos Lászlóné néven alapító igazgatója lett a magyarországi reformpedagógia egyik úttörő vállalkozásának, a kissvábhegyi Bíró utcai Új Iskolának. (tovább…)

29
máj 2015
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK