Impresszum

A lap neve: Neveléstudomány
Alcím: Oktatás – Kutatás – Innováció

Megjelenés ideje: évente 4 alkalom

Alapító főszerkesztő: Vámos Ágnes
Főszerkesztő: Baska Gabriella
Rovatszerkesztők/Fókusz és Körkép: Czető Krisztina, Endrődy Orsolya, Kolosai Nedda, Kraiciné Szokoly Mária, Seresné Busi Etelka, Tókos Katalin
Szemle: Pénzes Dávid
Olvasószerkesztő: Nagy Krisztina, Szente Dorina
Tördelőszerkesztő: Pénzes Dávid
Asszisztensek: Misley Helga, Szabó Lilla

Szerkesztőbizottság elnöke: Lénárd Sándor

Szerkesztőbizottság tagjai: Benedek András (BME), Golnhofer Erzsébet (ELTE), Kéri Katalin (PTE), Kopp Erika (ELTE), Mátrai Zsuzsa (NymE), Pusztai Gabriella (DE), Rónay Zoltán (ELTE), Sántha Kálmán (KJE), Szabolcs Éva (ELTE), Szivák Judit (ELTE), Tóth Péter (BME), Tészabó Júlia (ELTE), Vidákovich Tibor (SZTE)

Kiadó: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógia és Pszichológiai Kar

A szerkesztőség címe: 1074 Budapest, Kazinczy utca 23-27.
Ímélcíme: ntny-titkar@ppk.elte.hu

Terjesztési forma: online

Honlap: nevelestudomany.elte.hu

ISSN: 2063-9546

A honlap a WordPress blogmotort használja, az általunk használt téma a KreativeThemes Harimau Malaya sablonjából készült.